Per Henrik Gullfoss

Spirituelt Leksikon

Dette leksikonet er laget for å gi en kort og så presis som mulig forklaring på spirituelle begreper og forekomster som til tider kan være vanskelig å få taket på og forholde seg til. Det vil aldri være en total og absolutt forklaring som tar med alle aspekter av ordet/fenomenet det forklarer.

Hvis du savner noen begreper her, så setter vi pris på at du gir oss beskjed om det. Gjerne med din egen forklaring, hvis du har noen.