Våg å velge

Av Grethe Holtan

Jeg blir ofte kontaktet av mennesker som sliter med å ta valg. Mange vet rett og slett ikke hvordan de skal gjøre det. Noen blir så redde for konsekvensene at de blir handlingslammet.
Andre bruker all energi på å få andre til å ta beslutningene for dem.
Enkelte går inn i fortrengning og setter beslutningene på vent. Da stoppes livsutfoldelsen, samtidig som forvirringen øker.

Høres dette kjent ut, bør du lese videre.

Omverdenen stiller oss kontinuerlig overfor valg. Av og til fremmes det også inni oss selv. Vi ønsker kanskje en ny retning i livet, eller trenger det for å få det bedre. Av og til haster det, andre ganger ikke. Beslutningene må tas, før eller senere. Dette oppleves som vanskelig for mange. Spesielt dersom noe er uklart eller ukjent. Det er ikke uvanlig å stå fast i et dilemma. Det kan være at vi mangler informasjon, tviler på hva som er riktig eller opplever press utenfra.

unsplash.com

Å ikke ta valg, er kanskje verre enn å gjøre feil.


En av de viktigste tingene vi selv kan gjøre for å få et godt liv, er å trene på å ta beslutninger. Det er slik vi lærer og erfarer hva som er riktig for oss, og hva som ikke er det.

Når vi har tatt en beslutning, dukker det fort opp ny og viktig informasjon. Det kan være resultater av beslutningen, bivirkninger eller konsekvenser, gode eller dårlige. Ting vi kanskje ikke hadde tenkt på eller overraskelser vi ikke så komme. Dette bør vi ta tak så fort som mulig for å kunne navigere dit vi ønsker. Den første tiden etter at en beslutning er tatt, er derfor nesten like viktig som selve beslutningen. Den må kjennes riktig over tid. Beslutninger som ikke er riktige for oss, bør korrigeres så raskt som mulig. Intuisjonen vipper beslutningen i den ene eller den andre retningen.

Når vi har fått frem det vi har av informasjon og følelser i saken, begynner helhetsvurderingen. Det er her intuisjonen kommer inn. Den vipper beslutningen i den ene eller den andre retningen. Det som føles, kjennes eller som oppleves som mest riktig for oss. Her gjelder det å «sove på saken».

unsplash.com

Mye av kritikken mot intuisjon er at den handler for fort. Ta deg god tid og kjenn etter om du har samme vurdering et par dager etter at du ble overbevist om hva som var riktig å gjøre. Det kan være nyttig å snakke med andre om refleksjonene dine og diskuterer ulike fordeler og ulemper.

Ofte kommer det man ikke vil, tydeligere frem enn det man faktisk ønsker.
Intuisjon er en prosess med mange automatiserte og ubevisste prosesser av tanker og følelser som vurderes og tolkes over tid. Gjennom denne prosessen blir man trygg på at det man føler eller tror faktisk er riktig. Man innser eller får en ny innsikt som man ikke har vært klar tidligere.

Intuisjonen må jobbes med for at det skal bli klart for oss hva den sier. Vi må også trekke fra en del feilkilder i oss selv for å kunne skille ut hva som er intuisjon og hva som ikke er det. Frykt og ønsketenkning er de vanligste feilkildene. Å prøve og feile, og korrigere beslutningene raskest mulig når de er gale, gir oss nødvendig erfaring.
Forandring gjør at man tviler.

Frykt er en viktig komponent når vi skal ta beslutninger. Den passer på at vi ikke gjør noe som gir oss uheldige konsekvenser. Den må bare ikke bli for urealistisk. Her kan det hjelpe å reflektere over egne verdier, mål, styrker og interesser. Når du vet hva som er viktig for deg, er det lettere å forstå hvorfor du higer etter vekst, forandring og utvikling. Er du så heldig å ha gode relasjoner til andre mennesker, er du godt skodd. Da har du hjelp og støtte når frykten tar overhånd.

Noen ganger er det de minste avgjørelsene som kan forandre livet for alltid.

Keri Russel


Intuisjon kan ses på som en helhetsvurdering av informasjon, mål, verdier personlighet og preferanser som blandes sammen. Vektingen av de ulike faktorene avhenger av hvor godt man kjenner seg selv i forhold til praktisk gjennomføring. Dersom man får drømmejobben 2 timer unna hjemmet, må man virkelig tenke igjennom om man er i stand til og virkelig ønsker å bruke så mye reisetid.

unsplash.com
 1. Den lange svake intuisjonen
  Den lange svake intuisjonen kan oppstå som en overbevisning eller visjon du har hatt over lengre tid. Man har kanskje kjent en liten murring en stund, tenkt og tolket, analysert og kommet fram til en konklusjon som har utviklet seg over tid til en visjon.
  For eksempel kan man ha kommet til et punkt hvor man bare vet inne i seg at man ikke skal fortsette å jobbe der man er i dag, resten av livet. Man vet at man kommer til å skifte jobb en eller annen gang, men ikke hvor, når eller hvordan det skal skje. Man bare vet at man skal gjøre noe annet en dag, og det på et annet sted. Man har kanskje ikke noen konkrete planer heller, men visjonen er klar. Kanskje man også går og venter på at noe skal skje. Eller at man selv skal bli klar til å gjøre noe konkret. Kanskje man ikke er bevisste nok på intuitive inntrykk, eller ikke klarer å se sammenhengen mellom dem.
 2. Den lange sterke intuisjonen
  en lange sterke intuisjonen er en sterk murring man ikke klarer å fortrenge. Den har gått fra intuitive inntrykk til en sterk overbevisning som man opplever at man må følge. La oss ta samme eksempel som i den lange svake intuisjonen, den som handlet om jobb.
  Man er helt overbevist om at man må skifte jobb, og det så fort som mulig. Man jobber iherdig med å komme seg videre, da man er overbevist om at man ikke skal være på samme arbeidsplass lenger. Man søker aktivt nye jobber og vet at man ikke kommer til å angre. Det er kun snakk om tid, ressurser og muligheter før man er i ny jobb.
  Man er helt overbevist om at man kommer til å skifte jobb. Nå er tiden inne for å jobbe med oppmerksomheten sin og registrere sanselige og intuitive inntrykk for å få drahjelp og bekreftelse på at man er på riktig vei.
 3. Den korte svake intuisjonen
  Den korte svake intuisjonen kommer ofte som lette, flyktige glimt. Det er som om man ikke får helt tak i dem. Denne typen intuisjon må man konsentrere seg om å holde fast i og forsøke å huske. Ofte er den så lett og flyktig at man ikke legger merke til den før man for eksempel kommer hjem etter en lang dag. Når man endelig får slappet litt av, husker man plutselig at det var noe man stusset over.
  Man er for eksempel ikke helt sikker på hva man tenker eller føler om saken, eller hva man skal gjøre, men man kjenner noe vagt som rører seg inne i seg på en eller annen måte.
  Man vet kanskje heller ikke hva det kan bety eller hva det handler om. Man har kanskje ingen klare sanseinntrykk eller intuitive inntrykk å gå etter. Man tror noe er i gjære, men vet ikke hva det er. Man trenger kanskje tid og hjelp til tolking.
 4. Den korte sterke intuisjonen
  Den korte sterke intuisjonen synes jeg best kan beskrives som et lynnedslag. Den kommer ofte så fort at man nesten ikke rekker å reagere før man kjenner noe hardt slå ned i seg.
  Man reagerer spontant, og bare vet at det er noe som ikke stemmer. Enkelte kaller det også for «slag i magen». Man vet kanskje ikke hva det er, men reaksjonen din er ikke til å ta feil av. ●

Grethe Holtan
Grethe Holtan, Intuisjonsskolen, www.intuisjonsskolen.no

Flere artikler: