Astrologi: Fødselshoroskopet – kartet over deg

Astrologi: Fødselshoroskopet – kartet over deg

av | Artikler: Astrologi, Artikler: Horoskoper

Da du kom til verden fikk du med din egen helt private reisehåndbok for ditt opphold her. Det er ditt fødselshoroskop.
Ditt fødselshoroskop er et kart over deg. Det kan vise til deg som en fysisk skikkelse. Hvem du er psykologisk og hva sjelens intensjon er med å fødes som deg.

Horoskopet er basert på planetenes stilling på himmelen da du ble født. Det er avhengig av fødselsdato, klokkeslett og stedet du er født.

Hva kan du forvente av en astrologisk konsultasjon?

Gjennom en konsultasjon vil du få utvidet din forståelse av hvem du er, dine evner og talenter, din bakgrunn, dine sterke og svake sider. Horoskopet gir informasjon om hvordan du utfolde deg selv best mulig samt hva som skjer i ditt liv for tiden. Alt dette er informasjon som du kan bruke til å få deg selv og ditt liv til å fungere best mulig.

Du kan gjerne tenke ut på forhånd hva du mest ønsker og trenger informasjon om. En astrologisk konsultasjon er uvurderlig hjelp til selvinnsikt. Du møter personlig frem og en konsultasjon tar ca 1.5 timer. Du kan bestille tid i Oslo eller på Harestua.


Per Henrik Gullfoss, astrolog, tarotlegger, forfatter, foredragsholder www.gullfoss.no

Flere artikler: