Norges horoskop

Av Per Henrik Gullfoss

Tid: 7.juni 1905 kl. 11.00


Med Sol i Tvillingene og Månen i Løven er Norge et land som liker å tenke nye tanker og som gjerne vil ha ros og hederlig omtale av verden.  Med Pluto sammen med Solen er det bare naturlig at vi har blitt rike på olje (Pluto), og at vi er dyktige på å utvikle nye teknologier som dypvannsboring, polarteknologi, fiskeoppdrett o.l.

Vår tendens til å være veldig materialistiske og trygghetssøkende kan forstås når vi ser at Venus er i Tyren. Mars i Skorpionen viser på den annen side at vi kan klare oss gjennom harde tak og er villige til å kjempe for det vi ønsker.

Vi er heller ikke overfladiske, men har dype følelser, selv om de ikke vises på overflaten. Noe av det skyldes at vi har en Jomfruascendant og gjerne vil fremstå som flinke, ryddige og vennlige overfor alt og alle.
           

Norges horoskop 7. juni 1905 kl 11.00

Vi er så heldige at vi har så dype økonomiske lommer at vi har råd til å la politikere øse ut penger på de merkelige ting, som strekker seg fra elektrifisering av sokkelen til milliarder av investeringer i medisinsk forskning, uten å få noe tilbake. Vi kludrer til strømleveransene, roter til kronekursen og gjennomfører ting som vel egentlig bare koster masse penger uten å ha noe for seg, som fjerning av FM – radioen, sammenslåing av kommuner og fylker osv.

Vi er velsignet med Merkur i Tyren, som gjør at vi er et fornuftig og rolig folkeslag. Samtidig er den i kvadratur til Saturn, noe som til tider gjør oss fantasiløse, overengstelige og veldig opptatt av å få alt mulig til å virke mest mulig effektivt og minst mulig kostnadskrevende.

Den gode nyheten er at vi kan fortsette å surre rundt i vår egen lille verden et par år til. Men i løpet av 2024, 2025 vil vi bli nødt til å gjøre noe med vår egen situasjon. Det kan skyldes miljøkrise, økonomisk kaos i verden, eller bare rett og slett grunnleggende misnøye blant folket i forhold til politikere og de som styrer.
           

I disse årene går Pluto over Chiron og inn i det ene hjørnet av Norges storkors. Tid for å gjenfødes, enten du vil eller ikke. Samtidig kommer vi antagelig til å spille en stor rolle på den internasjonale lekeplassen. Vi skal sitte i sikkerhetsrådet i FN og spise kirsebær med de store. Det skyldes at Uranus i transitt er i trigoner til Jupiter og Venus i niende hus. Vi vil ønske å ha en gururolle for resten av verden.

Tanken: «Det er tross alt Norge som er det beste landet og Nordmenn som vet best hvordan verden skulle vært styrt og ordnet», er ikke fjern for mange norske kvinner og menn.

Det kan virke som Norge til tider er litt som et tohodet troll. Trollets ene hode snakker med vennlig, belærende og mild røst til resten av verden. Stemmen innad i landet vil bli strengere, mer krevende og utfordrende. Det er spørsmål om hvor lenge såkalte vanlige folk (en velgergruppe alle partiene kjemper om å få på sin side) vil klare å bære oppe mengden av avgifter og krav som legges på dem.

Vi vil se at problemet ikke er at stadig flere blir rike, men at stadig flere høvles vekk fra undersiden av velferdskaka og ender opp med avhengighet av almisser fra staten. Noe som ikke øker selvfølelsen eller takknemligheten overfor livet og samfunnet man er en del av. Tvert imot gjør det at samfunnet blir mer dysfunksjonelt. Hvis du ønsker er skrekkeksempel på hvordan denne måten å redusere middelklassen på fungerer, så kan du bare ta en titt på tilstanden og polariteten i dagens USA.

Vi får åpne øynene, holde oss fast og se hva som skjer. Perioden som kommer til å endre svært mye på det meste i vårt lille land vil var helt fram il 2030. Da vil vi kanskje igjen forstå at det som gjorde vårt land rikt og et godt sted å være, var at vi løftet opp de som sto nederst på stigen. Et lands, og et menneskes, sanne etiske nivå vises gjennom hvordan du forholder deg til de svakere som er rundt deg.  Har du kjærlighet og respekt for dem og søker å løfte de opp fra sin nød, eller vil du helst bevilge dem almisser, trygge dine saker, toe dine hender, og tenke at du er bedre enn dem?

Det kan bli Norge på sitt beste. Hvor vi arbeider mot å skape en verden, både her hjemme og i verden rundt oss, som er slik vi drømmer om at den skal være. Realpolitikk er ikke å tro at det som en gang har virket vil fortsette å virke.
For å si som i eventyret. «Det var en gang kapitalen tjente oss:
Nå er det for det meste slik at vi tjener kapitalen. Og snipp snapp snute dermed var alle mindre bemidlete i det eventyret ute.»

Grunnen til at jeg snakker om denne drømmen er at planeten som gir oss nordmenn muligheter, åpner dører og sørger for fred, og velstand i heim og hytte i de kommende årene er Neptun: En planet for drømmer, tilgang på den virtuelle virkeligheten, nestekjærlighet, visjoner, idealer og tro på at det umulige kan bli mulig.

Siden jeg snakker om en enhet som kalles Norge, er det viktig å huske på at landet Norge ikke er noe i seg selv. Det er summen av alle oss som bor og hører til i dette merksnodige, langstrakte, vakre, selvgode og vidunderlige landet.  Ha et fantastisk tiår.


Per Henrik Gullfoss, astrolog, tarotlegger, foredragsholder, kursleder, forfatter www.gullfoss.no

Se flere artikler her:

STJERNETEGN OG UNNASLUNTRING

STJERNETEGN OG UNNASLUNTRING

Stjernetegnene har ulike måter å unngå å gjøre ting de ikke har lyst til. De har forskjellige strategier for å slippe unna uten å møte konsekvensene av å si nei. Kjenner du deg igjen?

les mer
Horoskopet til Kong Charles III

Horoskopet til Kong Charles III

Kong Charles III har i disse dager overtatt septeret, og står nå som Skottland, Nord-Irlands, Wales og England og samveldestatenes monark og høyeste beskytter.

les mer