Hva er NDO – Nær-døden-opplevelser

Hva er NDO – Nær-døden-opplevelser

01. 04. 2019 | Se disse artiklene, Artikler: Reinkarnasjon, mediumskap, ndo,

Av Henning Jon Grini

I vår såkalte siviliserte verden i dag er det mange som tror at når dette livet en gang tar slutt så er man utslettet. Denne artikkelen handler ikke om utslettelse, men om en fortsettelse, et liv etter døden.

Andre tror at livet fortsetter etter døden, men mange av dem tror man bare kan komme der på visse betingelser. Denne artikkelen handler ikke om betingelser, men om betingelsesløs kjærlighet.

Nær-døden-opplevelser, forkortet til NDO, er kort fortalt opplevelser noen mennesker har hatt etter at vedkommende har blitt betegnet som død, men blitt gjenopplivet.

Opplevelsene disse menneskene har er påfallende like, men har forskjellige stadier. Noen forskere definerer flere stadier en de 9 her for å gjøre forskningen mer presis.

Det er sjelden at noen opplever alle stadiene, de fleste opplever 1 eller noen få. Mange, spesielt barn, har bare opplevelsen av lyset.
Før vi hører på NDO-ernes egne historier vil jeg bare nevne problemene de har med å beskrive det de har opplevd for andre mennesker. En dame sa det sånn når hun skulle beskrive kjærligheten fra lyset under sin NDO:
(l) “Jeg føler meg så til de grader utilstrekkelig når jeg skal snakke om denne kjærligheten.”
En annen sa det slik: (2) “Jeg kan ikke engang forklare det. Ingen av de følelser du opplever i det normale liv ligner noe som helst på dette.”

En man sa det slik: (3) “Det var det vakreste øyeblikk i hele verden da jeg kom ut av mitt legeme: …Alt jeg så, var ytterst behagelig. Jeg kan ikke forestille meg noe som helst i verden eller utenfor verden som kan sammenlignes på noen måte med dette. Selv de vakreste øyeblikk i livet kunne ikke sammenlignes med det jeg opplevde.”
En beskrivelse lyder som så: (4) “Hvis du tar 1000 av de beste opplevelsene i ditt liv og ganger det med 1 million, først da er du i nærheten av denne følelsen.”

unsplash.com

Ni stadier

De ni stadiene som er listet her er alle etterfulgt av en virkelig opplevelse av noen som har returnert fra døden: (5)
1. En følelse av å være død.
“Det var vanskelig å beskrive. Det var en tid da jeg ikke var konen til min man, Jeg var ikke en foreldre til mine barn, jeg var ikke barnet til mine foreldre. Jeg var totalt og fullstendig meg.”
-en 65 år gammel Chicago dame etter et hjerteattakk.
2. Fred og smertefrihet.
“Det var som om båndene som bandt meg til verden hadde blitt kuttet. Jeg følte ikke lenger noen frykt ei heller følte jeg kroppen min, for den slags skyld. Jeg kunne høre dem (leger og sykepleiere) arbeide rundt meg, men det betydde ingenting.”
-en husmor fra Georgia som “døde” etter en bilulykke.
3. Ut av kroppen-opplevelse.
“Jeg kunne se ned på meg selv i min sykehusseng. Det var leger og sykepleiere som beveget seg travelt rundt meg.
Jeg kunne se dem rulle en maskin inn i rommet og plassere den ved foten av min seng. Den hadde to håndtak stikkende ut av en form for boks. Jeg fant ut senere at det var en av de maskinene de bruker til å sende støt til hjerte og få det startet igjen når det har stoppet.
En prest kom inn og begynte å gi meg de siste ritualer. Jeg beveget meg til slutten av sengen og fulgte med på alt som skjedde. Det var som å være publikum til et skuespill. Bak meg i sengen var en klokke. Den hang på veggen. Jeg kunne se meg selv i sengen og klokken, som viste 11:11 a.m. Deretter returnerte jeg til kroppen. Jeg husker at jeg våknet opp og så etter meg selv ved foten av sengen.”
– en dame fra Arizona som nesten døde som en reaksjon på medisin.
4. Tunnelopplevelse.
“Jeg spilte golf da en storm var i anmarsj da -wham- ble jeg truffet av lynet.
Jeg svevde over kroppen min noen få sekunder og deretter følte jeg meg selv sugd opp i denne tunnelen.
Jeg kunne ikke se noe rundt meg, men jeg hadde en følelse av at jeg beveget meg meget raskt framover. Jeg var klart inne i en tunnel og jeg visste det da jeg så dette lyset i den andre enden bli større og større.”
– en bilselger fra Sørstatene etter å ha blitt truffet av lynet.
5. Mennesker av lys.
“Ved enden av tunnelen ble jeg møtt av en gruppe mennesker. De glødet alle sammen fra innsiden som lanterner. Hele plassen glødet på samme måten, som om alt inni var fylt med lys. Jeg kjente ingen av menneskene son jeg møtte, men det virket som om de alle sammen elsket meg veldig høyt.”
– en 10 år gammel gutt som hadde et hjerteattakk.
6. Et vesen av lys.
“Jeg husker at jeg våknet opp i en hage fullt av store blomster. Hvis jeg skulle beskrive dem, ville jeg si at de lignet på store “dahlias”. Det var varmt og lyst i denne hagen og den var vakker.
Jeg så meg rundt i hagen og der var dette vesen av lys. Hagen var ualminnelig vakker, men alt bleknet i forhold til ham. Jeg følte meg fullstendig elsket og totalt akseptert av ham.
Det er den nydeligste følelsen jeg noensinne har følt. Selv om det er flere år siden, kan jeg fremdeles kjenne den følelsen.”
– en middelaldrende dame som beskrev sin barndoms NDO.
7. Tilbakeblikk på livet.
“Dette vesen av lys omga meg og viste meg mitt liv. Alt du gjør er der for deg til å bli evaluert. så ubehagelig som noen deler av det er for deg å se, føles det så godt å få det ut. Jeg husker spesielt en episode da jeg, som barn, rev min søsters påskeegg fra henne, fordi det var en leke i den som jeg ville ha. Men i tilbakeblikket følte jeg hennes følelser av skuffelse, tap og avvisning. Jeg var de menneskene jeg såret og jeg var de menneskene jeg hadde gjort noe godt for.”
– en kvinne fra Ohio som hadde en NDO da hun var 23.
8. Uvilje til å returnere til kroppen.
“Etter tilbakeblikket av mitt liv ville jeg ikke returnere til min kropp. Jeg hadde det komfortabelt der jeg var, og lyset som omgav meg var ren kjærlighet. Han (lysvesenet) spurte meg om jeg ville gå tilbake og jeg sa, “Nei”. Da sa han til meg at jeg måtte gå tilbake, at det var mer arbeid som måtte bli gjort. Jeg ble deretter sugd tilbake inn i min kropp. Det er ikke andre måter å beskrive det på. Plutselig lå jeg bare der, mens jeg så opp på en doktor med noen skarpe gjenstander i sine hender. For et øyeblikk ble jeg sint fordi jeg ble brakt tilbake til livet. “Gjør aldri dette mot meg en gang til!” sa jeg. Det var et sjokk for min venn som hadde arbeidet så hardt for å redde meg”.
– en kardiolog som var brakt til bevissthet igjen av sin kollega.
9. Personlighets forvandling.
“Det første jeg så da jeg våknet på sykehuset var en blomst, og jeg gråt. Tro det eller ei, jeg hadde aldri virkelig sett en blomst før jeg kom tilbake fra døden. En ting jeg lærte da jeg døde var at vi alle er en del av et stort, levende univers. Hvis vi tror vi kan skade andre mennesker eller andre levende vesener uten å skade oss selv, tar vi sørgelig feil.”
– en 62 år gammel forretningsmann etter at han hadde overlevd et hjerteattakk.

Nær døden opplevelser var det som virkelig overbeviste meg om at vi ikke kan dø. Døden er bare en overgang til en annen form for liv. Døden blir som å komme hjem til vår egentlige og sanne tilværelse. Frykten for døden har sluppet taket.
Det blir litt som det kjente utsagnet: “Død, hvor er din brodd?”

Nær døden opplevelser er ikke noe nytt fenomen.

(6) I Bok X av Staten beretter Platon, som levde i Athen fra 428 til 348 fvt. myten om Er, en gresk soldat.


Er dro ut i krig der mange grekere falt, og da hans landsmenn kom for å samle de falne, var hans lik blant dem. Det ble lagt sammen med de andre for å brennes på et likbål. Etter en stund våknet kroppen hans til live igjen, og Er skildret det han hadde sett på sin ferd i det hinsidige.

Først, sa Er, gikk sjelen ut av kroppen, han sluttet seg sammen med andre ånder, og de dro til et sted hvor det var “åpninger” eller “ganger” som tydeligvis førte fra jorden til verdene etter døden.

Her ble de andre sjelene stanset og bedømt av guddommelige vesener, som med et blikk, ved en slags fremvisning, kunne se alt det sjelen hadde gjort i sitt jordiske liv. Er ble imidlertid ikke bedømt. I stedet sa vesene til ham at han skulle dra tilbake og fortelle menneskene i den fysiske verden hvordan det var i den andre verdenen.

Er fikk se mange andre syn, og så ble han sendt tilbake, men han sa at han ikke visste hvordan han kom seg tilbake til det fysiske legemet. Han bare våknet og oppdaget at han lå på likbålet.

Grunnen til at så mange mennesker har disse opplevelsene i vår tid er den tekniske utviklingen som har gjort det mulig å gjenopplive mennesker i dramatisk større omfang enn før. Et anslag fra 90-tallet viser at ca. 8 millioner mennesker i USA har hatt en NDO.
Mennesker som har hatt en NDO finnes overalt i verden. Opplevelsene er de samme, men det er kulturelle forskjeller. En kristen vil f.eks. kalle lysvesenet for Jesus, mens en buddhist vil kalle lysvesenet for Budda.

Nær døden opplevelser fortalt av barn blir ekstra troverdige fordi barn ennå ikke er blitt kulturelt påvirket i særlig grad av de voksne. De har tenkt lite over livet, døden og det hinsidige. Små barn snakker sant, er en gammel visdom.

Mennesker som har hatt en NDO er etterpå i meget stor grad tilbøyelig til å si seg enig i uttalelsen: Uansett religiøs tro er det et liv etter døden. De som har hatt en “dyp” NDO har et utpreget universelt syn på hvem som er “Kvalifisert” til et liv etter døden. Kort uttrykt inntar de en kollektiv holdning som går ut på at “ingen er utelukket og spesielle religiøse trosretninger er irrelevante”.
Utpreget religiøse NDO-ere er svært lite dogmatisk og bokstavtro når de vender tilbake fra sin NDO. De kan fortelle at Gud er mer opptatt av de åndelige sidene ved religionen enn av de dogmatiske. ●


Henning Jon Grini, forfatter, samfunnsdebattant www.inspirasjonogideer.no www.gaiamessen.no

Se flere artikler her:

Hjertebevissthet

Hjertebevissthet

Vi er inne i en tid der det kan virke som om det er trange kår for nestekjærligheten slik verden ser ut, men jeg er helt sikker på at jo flere av oss som lytter til hjertet og øker vår bevissthet om at vi alle kan bidra med noe herfra i denne vanskelige tiden, jo sterkere vil lyset bli på Jorda.

les mer
Lyset i oss

Lyset i oss

Det er meningen at vi skal være i balanse. All ting som ikke går bra her i livet skyldes at vi har kommet i ubalanse; mentalt, spirituelt, og selvsagt fysisk

les mer
Ellinor Markaskard – Nær-døden-opplevelser

Ellinor Markaskard – Nær-døden-opplevelser

Ellinor Markaskard var innlagt på sykehus for å ta en enkel operasjon. Ved en fatal feil fikk hun curacit intravenøst. Hun opplevde å gå ut av kroppen, og observerte hva som skjedde på operasjonsstuen. Videre gikk hun over i en annen dimensjon hvor hun møtte sine livsguider.

les mer