Karmisk astrologi

Av Roar Krogshus

Tradisjonell astrologi tolker som kjent vedkommendes personlighet, utfordringer og muligheter i livet. Den beskriver blant annet personens forhold til de ulike livsområdene som foreldre, partner, barn, jobb, tro, venner og seg selv. Med andre ord, fokus er på dette livets utfordringer, som mange personer tror er det eneste. Imidlertid, all astrologi legger til grunn at identiteten vår er sjelen og at sjelen reiser gjennom mange liv.

Karmisk astrologi gir informasjon om tre viktige forhold om hvorfor vi blir født på ny:

Du ønsker å utvikle din personlighet, mestre personlige egenskaper bedre.

Du har en oppgave å gjøre for andre.

Du kan slette karma skapt i tidligere liv.

Krogshus

Astrologien legger til grunn at sjelen tar med ubevisste minner fra tidligere liv inn i neste liv. Derfor opplever mange utfordringer som man ikke maktet å løse i et tidligere. Eller vi prøver å endre adferden fra et liv med den helt motsatte væremåten i neste liv.
Hvis du gjenkjenner utfordringene dine beskrevet i det karmiske horoskopet, kan du lettere forstå hvorfor du har møtt utfordringene som oppleves vanskelige. Det er fordi du har tiltrukket deg denne utfordringen for å mestre den bedre, slik at du i neste liv slipper å møte de samme menneskene som har forårsaket disse “vanskelighetene”. Mest sannsynlig har du gjort en avtale med de «plagsomme» menneskene før du ble født, for at de skal spille de rollene som du trenger for å utvikle deg.

Det stjernetegnet som solen står i på fødselstidspunktet, tillegges ingen betydning i karmisk astrologi. Derimot så er ascendanten meget viktig, den representerer Ditt Høyere Selv, sjelen og sjelens tema for personlig mestring i dette livet.
Ascendanten viser et personlighetstema som man har slitt med tidligere, enten har man overdrevet denne personlige egenskapen eller manglet den helt. I dette livet vil personen tiltrekke seg situasjoner og personer som utfordrer evnen til å balansere bedre denne egenskapen.

Noen eksempler på karmisk astrologi

Her er noen karmiske tolkninger av Ascendanten i tegn, som altså viser vedkommendes behov for egen utvikling i dette livet, fordi denne egenskapen ikke fungerte tidligere:

I tidligere liv har personen trolig ikke vært helt klar over sin egen identitet, ikke hatt god nok kontakt med egne behov og verdier. Det kan ha gitt seg utslag i at han/hun utvisket sin egen identitet til fordel for dominans fra grupper eller andre enkeltpersoner. Eller kanskje lot man andre dominere sitt liv uten å spørre seg selv om hva man selv egentlig ville og mente. Personen kan ha valgt å vurdere seg selv på samme måten som det andre mente man var, uten å vurdere om det passet med egne verdier.

Ascendanten i Vær

Med et slikt tema fra tidligere liv, har man valgt som personlig karmisk utfordring å finne ut hvem man er som individ. Nå bør det skje basert på den indre fornemmelse, og ikke på grunnlag av hva andre eller omgivelsene måtte mene. Vedkommende bør fokusere på sitt personlige forhold til seg selv med sikte på å forsterke egen indre oppfatning og meninger. I den prosessen vil man kanskje tiltrekke seg personer som frembringer behovet for å trene på egne tanker, meninger og adferd.

Ascendanten i Løve

Temaet i dette livet er å bruke tørre å bruke sin egen vilje. Løveascendanten må fronte sin usikkerhet, avklare hva man egentlig vil velge, og jobbe med å bli kvitt sin beslutningsvegring. Personen må finne frem til sin sanne vilje nå.

I et tidligere liv gjorde vedkommende et valg som fikk fatale konsekvenser for mange mennesker. Etter denne hendelsen kan man ha lovet seg selv å unngå egne valg i ubevisst frykt for at katastrofen skal inntreffe igjen.

Universet skaper nå episoder hvor vedkommende utfordres til å trene på å ta stilling til hva eget ønske er. Hvis man ikke tar frem egen vilje i større grad, vil man kunne oppleve konflikter som skapes for å bli bevisst sitt tema.

En løveascendant kan havne i store dilemmaer som man ikke vil ta stilling til, noe som forverrer situasjonen ytterligere. Det er som om Universet spør; hvor ille vil du ha det før du bestemmer deg for å ta valget her?

I tidligere liv hadde løveascendanten stort behov for oppmerksomhet. Personen måtte være i oppmerksomhetens senter, i rampelyset. Vedkommende er en ledertype med et naturlig talent til å være leder, og som ofte bør være leder i dette livet også. Men ønsker man å være leder for å bruke sitt naturlige ledertalent, eller for å dekke et egoistisk behov for makt og oppmerksomhet? Dette vil man bli testet på i dette livet. Utfordringen blir derfor å være seg bevisst på motivet sitt hvis man får tilbud om å bli leder.

Ascendanten i Vekten

Vedkommende med Vektascendant skal lære seg å stå i konflikter og uenighet. Husk Vekten står blant annet for rettferdighet og balanse, ikke bare harmoni og fred på jord.

I tidligere liv har personen kanskje tolerert urettferdighet av for å bevare freden, en tilsynelatende fred, men bare på overflaten.

Nå må man stå opp for det som er rett og riktig, selv om det går på bekostning av harmonien, for en stund. For konflikter er det verste vektascendanten vet, så denne ascendanten skaper indre motsetninger.

Det Høyere Selv prøver å lære personen at den er altfor opptatt av behovet for balanse og
harmoni. For stor oppmerksomhet på likevekten og harmonien hindrer at gamle personlige mønster kommer til overflaten.

Vektascendanten har ubevisst valgt å tiltrekke seg bråk og uro som trykker på egne svake punkter som bør opp i lyset og bearbeides. Faren er at personen unngår nødvendige konflikter og heller streber desperat etter harmoni og skjønnhet, og da unngår å lære det som hun/han har valgt å øve på i dette livet.

Denne oppmerksomheten på balanse, likevekt og harmoni kan lett bli en blokkering fra å se ubalanse og disharmoni som naturlig. Husk harmoni balanseres med disharmoni. Derfor bør vedkommende trene på å akseptere begge deler. Konflikter i livet fører nemlig til episoder som behøves for å lære noe av.

Den harmonisksøkende vektascendanten vil måtte oppleve omveltninger og bråk. Dette for å bli fortrolig med turbulens og lære å ikke frykte denne tilstanden, men heller finne det interessant det som da skjer. Derfor bør alle med denne ascendanten unngå å dekke over eller å gjøre alt så pent og bra. Da får man muligheten til å lære seg selv bedre å kjenne og å utvikle personligheten.

En utmerket treningsarena for en med denne ascendanten er jobben som tillitsvalgt. Da må man stå i konflikter for å oppnå rettferdighet.

Oppgaver for andre.
Vi har alle en oppgave som vi har påtatt oss før vi inkarnerte. Hvor omfattende denne oppgaven er ment å være, er trolig forskjellig fra person til person.
Noen skal kanskje leve av sin karmiske oppgave, mens andre kun skal gjøre sin oppgave over en kortere periode eller i en spesiell sammenheng.

I karmisk astrologi vises denne oppgaven som Chiron i hus. Ifølge Thomas Becks Astrologisk leksikon er Chiron en asteroide mellom Saturn og Uranus og ” betyr en hvis skjebne det er å stå profesjonelt fremfor et publikum.”

Chiron i 4. hus

Chiron i 4. hus: (merk at karmisk astrologi bruker like hus som sammenfaller med stjernetegnet, slik at ascendanten befinner seg inne i 1. hus).

Den karmiske oppgave i dette livet er lære andre å bli fri fra mentale, livsbegrensende programmer som stammer fra tidligere liv. Vi har alle med oss, i større eller mindre grad, psykologiske minner fra tidligere liv i form av fobier, komplekser, blokkeringer på ulike situasjoner.
Det samme gjelder også bindinger til visse personer, som vi gjerne skulle bli fri fra. Hvis personer med Chiron i 4. hus har evne til å se hvordan mennesker er fanget i tanker, av ting eller personer som de gjerne skulle bli fri fra, og om de ber om hjelp, bør man ta utfordringen. Hvordan de skal bli fri fra disse mønstrene eller tilknytning til personene, har man egentlig forutsetninger for å bidra med.

Chiron i 5.hus

Den karmiske oppgaven er å lære andre å bli fri fra all tilknytning til fortiden. Denne personen vil bli trukket til å bruke tid og krefter på å få andre til å oppdage sitt indre barn og å hjelpe mennesker med å helbrede tidligere livs minner. Det gjelder også eventuelle seksuelle problemer i dette livet.
Her kan regresjon eller hypnoterapi være et meget kraftfullt redskap. Trolig har vedkommende i tidligere liv arbeidet mye med barn og med rådgiving eller terapi.
Den gang var man trolig svært opptatt av å bidra til at barna fant tilbake til sin naturlige åpenhet, kreativitet og tapte enfoldighet. Nå tiltrekkes man av å gjenoppdage denne tapte evnen og hjelpe andre til å bli fortrolig med og ta vare på sitt indre barn.


Roar Krogshus er astrolog med karma som spesialfelt. Gjennom de siste 20 årene har han beskrevet karma og tidligere liv for mer enn 4.000 personer. Det har gitt ham en unik kompetanse på fenomenet karma. Se www.karmahoroskop.no

Flere artikler: