Tarotkort? Veiledning eller spådomskunst

Tarotkort? Veiledning eller spådomskunst

av | Se disse artiklene, Artikler: tarotkort, Tarotkort

Ja, men vil han forlate kona si?

Av Briana Holberg

Tarotkort spådomskunst eller bevisstgjøring? Kortene kan være et unikt redskap til spirituell vekst og utvikling ved å skape klarhet i en situasjon eller relasjon. Men tarotkortene kan også brukes som sovepute eller trøsteklut hvis ansvaret for ditt liv legges over på tarotleggeren.

(Dialog mellom klient og tarotlegger)

Vil han forlate kona si?

Vel… nå tror jeg ikke det er det viktigste for deg å fokusere på? Det er viktigere å utvikle din egen kreativitet og selvstendighet nå.

Ja, men vil han forlate kona si?

Det er kanskje ikke det viktigste spørsmålet for deg nå. Kortene sier at ressursene dine går mer i retning av å fokusere på deg selv og dine behov. Hva er det du vil ha ut av livet? Hvordan kan du selv fullbyrde ditt eget liv? Hva er det du har lyst til å gjøre?

Ja selvfølgelig, men kan du se om han vil forlate kona si??

colourbox.com

……………………

Og slik kan samtalen gå videre…

Mange tarotleggere vil nok kjenne seg igjen i denne  samtalen. Spørsmål om kjærlighet og forhold har en tendens til å toppe statistikken over temaer folk er opptatt av. Men er det å besvare eller støtte opp om menneskers behov for svar på slike spørsmål det en tarotlegger bør bruke tiden sin til?

Hva er poenget med å såkalt spå i kort?

Skal en tarotlegger påta seg ansvaret med å besvare spørsmål som dette?

Kan man besvare slike spørsmål i det hele tatt?

En viktig tanke i denne sammenhengen er i hvilken grad fremtiden er skjebnestyrt? For å kunne spå en fremtid må den allerede være fastlagt.

Hva da med den frie viljen? Forholdet mellom skjebne og fri vilje kan debatteres i det uendelige. Det finnes vel heller ingen klare svar. Utvilsomt finnes det mennesker som kan se inn i det vi kaller fremtiden. Det kan lett bli selvoppfyllende profetier hvor du selv skaper din egen virkelighet ut fra denne viten. La oss si at man kan se fremtiden. I hvilken grad er det nødvendig eller ønskelig?

Og kan du være sikker på at spådommen er korrekt?

En klient jeg vet om fikk vite av en tarotlegger at hun skulle bli skilt tre år frem i tiden. Hvilken glede har man av denne viten? Vil troen på skilsmisse føre til at den blir en realitet.

Kanskje investerer hun mindre i ekteskapet da det er uten fremtid. Hvis hun er smart så avfeier hun det hele og glemmer det. Denne klienten ble imidlertid skilt. Hvorfor skjedde det? Måtte det skje fordi det sto skrevet i skjebneboken?

Mange tarotleggere kan intuitivt sanse hva som ligger i klientens situasjon.

Klientens aurafelt kan være fylt av det de tenker på, begjærer eller ønsker seg. Kanskje er det dette som er såkalt fremtidsspåing, å kunne intuitivt lese et aurafelt og tune inn på temaene der. Fremtiden rommer mange muligheter avhengig av klientens valg. Her spiller bevisstheten en viktig rolle. Jo mer kunnskap du har jo flere valg.

I tidligere tider levde mennesker mer tradisjonelt. Det var færre skilsmisser, flyttinger, karriereskift og lignende. Det var mer holdningen Skomaker bli ved din lest. I dag er det et utall muligheter. Derav følger også at å spå konkrete hendelser blir mer usikkert og uklart.

colourbox.com

Tilbake til vår tarotklient igjen.

Vil han forlate kona si?

Hva spør hun egentlig om? Hva ønsker hun?

Vil han forlate kona si og gifte seg med meg?

Svarmuligheter:

Ja, han forlater kona og gifter seg med deg.

Ja han forlater kona, men han finner en annen dame og forlater deg allikevel, og du er like langt.

Nei, han blir hos kona, men han vil ha deg på si.

Nei han blir hos kona og ønsker intet forhold til deg.

Her ligger masse materiale for grubling og tanker og antagelser. Denne debatten ligger klart innenfor tema kvinner og forhold. Hvor mye tid bruker vi kvinner alene og sammen med venninner på å analysere forhold, partnere, forelskelser, tiltrekninger eller avstandsforelskelser. Tarotleggeren blir dermed lett en forlenget arm for venninneflokken.

En som kan berolige eller oppildne. Ved å fokusere oppmerksomheten på andre, for eksempel en mann, mister du kontakten med ditt indre slik at du tror ett eller annet utenfor deg selv skaper din lykke.

Hva kan isteden gjøres med situasjonen?

Jeg foreslår en annen vinkel på spørsmålet:

Spørsmål: Jeg ønsker mer kjærlighet og kanskje en partner inn i livet mitt. Hva kan jeg gjøre for å fullbyrde dette ønsket? Hva er mine egentlige behov på kjærlighetsfronten og hvordan kan jeg ivareta dem på best mulig måte?

I dette spørsmålet tar jeg kontroll over mitt eget liv. Jeg har fokus på meg og min utvikling istedenfor andre. Ingen kan styre eller kontrollere andre mennesker og deres handlinger i lengden. Ved å stille et ja eller nei spørsmål til tarotleggeren overlater jeg ansvaret for mitt liv til en annen.

unsplash.com

Ofte vet klienten selv godt hva han eller hun ønsker. Hun vil kanskje ha en bekreftelse på at det hun mener er riktig. Eller en tillatelse fra en utenforstående til å gjøre som hun føler. Tarotleggeren gir deg på en måte tillatelse til å føle eller handle slik du ønsker. Du føler at du har universet med deg.

Men: INNERST INNE VET VI ALLE SVARET SELV, BARE VI VIL HØRE ETTER.

Men hvilken del av oss spør og hvilken del gir svaret?

De fleste som oppsøker en tarotlegger har en formening om at tilværelsen inneholder mer enn det fysiske. Våre fysiske kropper er en del av noe større som vi kan kalle sjel, spirit, kilde, essens, indre guide eller høyere selv. Denne delen har uendelig visdom og kjærlighet. Den delen kommuniserer via følelser, drømmer, bilder og intuisjon.

Vårt lille daglige jeg, også kalt ego, derimot føler seg alene og separert. Egoet bruker først og fremst intellektet til å forstå og kommunisere. Tankene leder oppmerksomheten dit den vil.

Det er egoet som spør fortvilet: Vil han forlate kona si?

Det er egoet som har behov for kontroll og viten.

Det er egoet som ønsker å bli elsket, forstått og tatt vare på. Det er egoet som mangler tillit til at det som er riktig vil skje. Ditt høyere selv, sjelen, kan gi visshet om at du er elsket, du er udødelig og at du er hel i deg selv. Ved å få kontakt med denne delen av deg vil du få den indre guidingen du har behov for.

En god tarotlegger kan hjelpe deg å komme i kontakt med denne viten. Tarotleggeren kan klargjøre, åpne opp for ulike muligheter, gi nye synsvinkler som gjør det lettere å få tro og tillit til deg selv og dine egne valg. Ved å gi klienten oppmerksomhet og fokus hjelper tarotleggeren klienten til å gå inn i seg selv. Kortene og samtalen kan åpne opp for den intuitive indre guidingen. De svarene eller den spontane innsikten klienten selv finner frem til er ofte det som blir stående igjen og som fører til forandring.

Mennesket er i evig vekst og ekspansjon. Å øke selvinnsikt og forståelse er en del av denne ekspansjonen. Å få detaljkunnskap om en eventuell fremtid begrenser mer enn det åpner. Den frie kreative kraft som utfolder seg i øyeblikket er en viktig del av det å være menneske. •

Tarotkort er en gruppe spillkort med symbolske og allegoriske bilder.De eldste bevarte trumfstokkene vi kjenner  kalles Viscontisforzastokkene. De er alle antatt laget i løpet av første del av 1400-tallet. Tarotstokken består av 78 kort. 22 av kortene kalles trumfkort.I tillegg finnes 16 hoffkort; konge, dronning, knekt og pasje.Tarotstokkens småkort som har verdi fra 1-10 kalles staver, sverd, mynter og begere. I dag finnes hundrevis av varianter av tarotstokken


Flere artikler: