Bokanmeldelse: Lyset i tunellen

Av Per Henrik Gullfoss

Runa Helmersen forfatter av boken “Lyset i tunellen”

Av Per Henrik gullfoss

Har du noen gang undret deg over sammenhengen mellom sjokk, traumer og spirituelle opplevelser, er dette antagelig boken for deg. Runa viser til en dyp forståelse av forskjellige spirituelle innfallsvinkler og refleksjoner, sammen med 15 års erfaring som traumeterapeut.

“Lyset i tunellen”

Det må ofte helt spesielle omstendigheter og erfaringer til for at vi skal rystes ut av vår vanlige tilstand og åpnes for en større forståelse av oss selv og virkeligheten. I mange tilfeller leder slike hendelser både til en utvidet forståelse/opplevelse av en selv og verden, samtidig som man sitter igjen med ettervirkninger som sjokkskade og traumer.

I denne boken kommer Runa med mange eksempler på slike sammenhenger. Hun tilbyr også noen metoder for å håndtere og få det beste ut av de erfaringene man har gjort. Samtidig åpner hun spennende tankebaner for dem som søker å utvide sin bevissthet og få en større forståelse av hvordan man passer inn i den store spirituelle sammenhengen.

Boken anbefales for alle som arbeider med, eller ønsker å få en dypere forståelse av sammenhengen mellom traumer /sjokk og åndelig vekst og utvikling. ●


Flere artikler: