Et intervju med Roar Krogshus

Et intervju med Roar Krogshus

av | Artikler: Reinkarnasjon, mediumskap, ndo,

Av Briana Holberg

Roar Krogshus gir i disse dager ut boken
Mysteriet livet og karma
På sporet av et mulig tidligere liv som Roald Amundsen.
Da passer det bra å ha et lite intervju med forfatteren som er godt kjent med sine mange artikler i Mystikk.

Mysteriet livet og karma av Roar Krogshus

Du har jo en bakgrunn også fra moderne psykologisk astrologi, men gikk over til å fokusere mer på den karmiske. Hva er den viktigste forskjellen på disse to?

Den vesentligste forskjellen er at mens den moderne og vanlige astrologien begrenser seg til dette livets muligheter og utfordringer, så beskriver karmisk astrologi sjelens kontinuerlige utvikling gjennom mange liv. Og i dette livet har sjelen med seg utviklingsoppgaver fra sine tidligere inkarnasjoner. Målet for sjelen, slik karmisk astrolog legger til grunn, er for hvert liv å vokse i sin spirituelle utvikling. Med andre ord, bli et bedre, tolerant, inkluderende og kjærlighetsfullt menneske.

Du har jo bakgrunn fra næringslivet. Hvordan var overgangen til å begynne for seg selv med et såpass spesielt tema som karmisk astrologi?

Karmisk astrologi har alltid vært en fritidsaktivitet som jeg har drevet med, uavhengig av om jeg var ansatt eller hadde min egen virksomhet i næringslivet.

Har du opplevd noen skjellsettende ting i livet? Noe som har endret livsbanen din eller fått deg til å se tilværelsen på en ny måte? Du nevner flere ting i boken, hva utpeker seg spesielt?

Ja, det var jo veldig spesielt å oppleve på en privat seanse i 1989 med 10-12 personer samlet at en person går i transe og låner bort kropp og stemme til en ånd som forteller at den sist inkarnerte for mer enn 500 år tilbake. På slutten av seansen uttalte ånden at den ville gi en «gave» til hver enkelt, og da turen kom til meg var min «gave» healingkraft. Jeg tenkte ikke mer over om dette bare var tull eller reelt. Jeg hadde ikke noe spesielt ønske om å bli healer, men jeg undret meg jo over at en gammel sjel som får låne en kropp og stemme kan mene noe meg. Senere samme uke nevnte jeg denne opplevelsen for en venninne samtidig som jeg uttalte min skepsis til hvor sannsynlig at det kunne inntreffe. Da svarte hun meg at den healingevnen hadde jeg allerede fått. Hun hadde trukket en visdomstann samme morgen og hadde vedvarende smerte hele dagen, men da jeg satte meg ved siden av henne, og i min iver tok på henne, så forsvant smerten umiddelbart.

Denne episoden fikk meg jo til å erkjenne at åndeverden eksisterer ved siden av oss, følger med og «drar i noen tråder» i livene våre av og til.

Du utgir i disse dager din nye bok om karma og reinkarnasjon, «Mysteriet livet og karma». Hva inspirerte deg til å skrive denne boken?

Roar Krogshus

Fra jeg leste boken «Livet etter livet» på 70 -tallet, har jeg vært opptatt av hva som skjer etter døden, og at sjelen lever videre i en annen dimensjon. Senere kom jeg over bøker om regresjoner som fortalte at vi lever flere liv, noe jeg fant logisk og troverdig.
Etter nok en merkelig tilfeldighet befant jeg meg motvillig på kurs i karmisk astrologi i 1992, som ga meg en forklaring på at jeg har valgt dette livets utfordringer for å rydde opp i dårlige egenskaper i mine tidligere liv. Og da tolkningene som jeg lærte, har ført til positive tilbakemeldinger fra de mange tusen, som i løpet av de siste 25 årene har mottatt horoskop, så ville jeg si fra at vi lever flere liv. Og at det er en sammenheng mellom de valgene du gjør i dette livet og den planen som blir lagt før du blir født neste gang.

Du skriver jo veldig personlig i boken om deg og dine opplevelser. Hvordan oppleves det å være så åpen om sitt private liv?

Det har vært en meget tung og vanskelig prosess, naturlig nok, men samtidig ønsker jeg å bruke meg selv for å få frem at det er en sammenheng mellom mitt, sannsynligvis, forrige liv, og dette. Alle opplever store prøvelser og vanskelig perioder i livet. Det er normalt, selv om det ikke deles med hvem som helst.

Du skriver i boken din om mange interesser som karmisk astrologi, mediumskap, tidligere liv. Er det også andre ting ved det spirituelle som interesserer deg?

Jeg er veldig bevisst at jeg lever flere liv og at vi alle er i samme «familie» med samme opphav, men med ulike utfordringer.

I boken sammenlikner du deg med polfareren Roald Amundsen og finner mange likhetspunkter og karmiske forbindelser. Hvordan har det blitt mottatt av andre utenforstående?

Med forbauselse og undring, men med respekt for at det kan være en sammenheng. Mine nærmest synes jeg er modig og at temaet er interessant. De vet jo at jeg tror at vi lever flere liv. Jeg hadde jo fryktet verre reaksjoner fra de rundt meg, men det skal jo sies at de kjenner jo meg som fornuftig og seriøs, det har vel også farget deres reaksjon. Hvordan andre vil reagere gjenstår å se.

Kan du nevne andre tidligere liv du har hatt som har påvirket deg mye?

Jeg kjenner en veldig tiltrekning til Egypt og Luxor, hvor jeg har vært flere ganger, også holdt kurs. Katarenes historie i Sør-Frankrike og Pyreneene ble jeg også truffet av og fått høre at jeg hadde et liv der for rundt 800 år siden. Og tilfeldigheten brakte meg tilbake til området flere ganger de siste 20 årene.

Hva tenker du om den posisjonen det alternative livssyn har i Norge i dag? Hvordan synes du blir det mottatt i Norge å drive med alternative livssyn?

Jeg opplever egentlig en respekt for andre måter å tro og leve på, og mange har hatt eller kjenner noen som har opplevd uforklarlige ting. Alternativ livssyn sprer seg sakte som en del av livet for stadig flere. Jeg tenker da på utbredelsen av yoga, vegetarmat, Mindfulness og interessen for Åndens Makt og andre TV-programmer med Lilli Bendris. Til og med Netflix har lagt ut en dokumentar som følger flere personer med sterke minner fra konkrete tidligere liv.

Hva er viktigst for deg i dag? Da tenker jeg særlig på temaer som livsmening, livssyn og lignende. Har du noe du vil dele om ditt livssyn, spiritualitet eller liknende? «Hva tror du på?»

Viktig er å vise kjærlighet til seg selv og andre, samtidig som man stadig bør jobbe med å forbedre sine tanker og reaksjoner. Livet er en utviklingsarena for sjelens reise tilbake til Kilden eller Guddommen, hvor vi kom fra en gang, slik jeg ser det.

Det er en mening med hvert liv og vi møter de utfordringene vi trenger. Mennesket er gitt fri vilje til å velge sin adferd, men våre tanker og reaksjoner skaper konsekvenser som vi får erfare i dette eller senere liv. På godt eller vondt, avhengig av hva vi har valgt.
Mye tyder på at enhver har laget en plan før fødselen, og den planen er tilgjengelig ved hjelp av både tradisjonell og karmisk

astrologisk tolkning av fødselshoroskopet. Om den planen følges eller ignoreres, står vi fritt til å velge, men ikke uten konsekvenser.

Har du nye prosjekter på gang?

Ikke for øyeblikket, men jeg ser ikke bort fra at denne boken kan sette i gang noen ringvirkninger, slik som foredrag og nye impulser. Jeg er spent på hva som dukker opp fremover. ●

Flere artikler: