Anne-Lise Fleddum og boken Prosjekt Jorden


Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?

Min bakgrunn er et eventyr av erfaringer og opplevelser. Jeg startet min karrierereise som frisør, men etter noen år i bransjen, ble jeg fristet av livet som bartender, og tilbrakte flere år på kjente utesteder som blant annet Rockefeller. Så tok jeg et drastisk steg ved å flytte til Rødehavet for å jobbe som dykkerinstruktør. Men det var ikke nok for meg, så jeg returnerte til Norge for å studere marinbiologi.

Jeg tilbrakte mange år på universitetet, studerte, reiste og arbeidet på forskningsprosjekter samtidig som jeg tok Rudolf Steiner pedagogikk.

I 2007 fikk jeg en invitasjon til å ta en doktorgrad ved CityU i Hong Kong, og endte opp med å bo der i fem år, med et kort opphold i Norge der jeg jobbet for Bellona.

Du har nettopp skrevet en bok kalt Prosjekt Jorden Oppstigningen. Hva ønsker du først og fremst å formidle gjennom boken?

Anne-Lise Fleddum har en doktorgrad i marinbiologi fra City University of Hong Kong. Hun har arbeidet som blant annet dykkerinstruktør, Rudolf Steiner lærer, forsker, Seniorrådgiver i Bellona. Se også fleddum.no/

Min intensjon med boken er å formidle en spirituell opplevelse sammen med spenning. Jeg ønsker å skape en historie som fyller leseren med en inspirerende følelse, en følelse som strømmer gjennom kroppen og gir deg følelsen av å være omfattet av noe større.
Jeg håper at boken vil så et frø for å finne tilbake til det som er viktig i livet, å hjelpe deg å drømme og å finne mening og formål i hverdagen. Dette er første bok av flere som kommer etter hvert.

Hva er din viktigste inspirasjon? Hva betyr mest for deg i dag?

Min viktigste inspirasjon er naturen. Naturen gir meg en følelse av stillhet og ro, det gir meg muligheten til å fordype meg i mine egne tanker og følelser. Det gir meg en klarhet i hodet og en følelse av å være i harmoni med verden rundt meg.

Gjennom mine reiser og biologiske ekspedisjoner, har jeg sett en mangfoldighet av liv og økosystemer som har forlatt meg i beundring og respekt for naturens kompleksitet og skjønnhet. Jeg tror at å ha en dypere forståelse og kjærlighet til naturen, kan hjelpe oss å ha en mer bærekraftig livsstil og å ta vare på planeten vår.

Men jeg kan ikke nekte at også andre ting kan inspirere meg som musikk, kunst, gode bøker og menneskemøter med gode og dype samtaler. Jeg tror at å ha et bredt spekter av interesser og inspirasjonskilder, kan bidra til å åpne opp for nye perspektiver og å utvikle seg som person. Jeg prøver alltid å være åpen for nye erfaringer og å la meg inspirere av det jeg møter i livet.

Anne-Lise Fleddum

Kan du fortelle litt om Ocean Forest og ditt miljøarbeid?

Ocean Forest er et revolusjonerende konsept som jeg utviklet mens jeg arbeidet i Bellona. Det handler om å kombinere oppdrett av laks med andre arter som har en viktig funksjon i økosystemet, som sukkertare, blåskjell og kunstige rev. Dette bidrar til å holde økosystemet rent og skape flere bærekraftige produkter.

Tanken er at taren tar opp overskudd av næringsstoffer fra oppdrettsanlegget, blåskjellene spiser luselarvene som spres fra laksen, og det kunstige revet tar opp tyngre partikler som faller ned på bunnen. Vekstraten til alle artene øker, noe som gir flere produkter enn bare fisk. Taren kan brukes til mat for mennesker og dyr, helsekost, plastproduksjon, tekstilproduksjon og fuel. Dyrene fra kunstig rev kan benyttes til å lage fiskefor av god kvalitet til laksen.

Etter å ha arbeidet med dette konseptet i en tid, startet jeg et eget selskap kalt SeaDirection i Hong Kong, hvor jeg fortsatte å arbeide med integrert havbruk. Etter 2 år i Hong Kong flyttet jeg tilbake til Norge og jobber nå i NOx-fondet. Her arbeider vi aktivt med å redusere NOx-utslipp fra ulike næringer med store utslipp som industri, olje og gass, skipsfart og fiske. Dette er et spennende og viktig arbeid som jeg føler jeg kan gjøre en forskjell i.

Hvordan ser du forholdet mellom din økologiske interesse og det spirituelle?

Anne-Lise Fleddum

For meg så ser jeg det spirituelle eller det åndelige i alt fordi vi er i en konstant utvikling. Ingenting står stille, ingenting varer, det er kun fremover, alt annet blir detaljer som vi mennesker har en tendens til å henge oss opp i. Det er så mange nivåer å se dette perspektivet fra. Man kan dykke ned i detaljene fra et 3 dimensjonalt perspektiv eller man kan løfte seg opp å se ting fra et høyere perspektiv.

Hva er din viktigste interesse innenfor det spirituelle?

Det å være i kontakt med det åndelige og å utforske min egen sjel er noe som gir meg en stor mening i livet. Det å kunne gå inn i meg selv og finne svarene jeg trenger for å vokse og utvikle meg som menneske, gir meg en følelse av frihet og kraft.

Jeg elsker å eksperimentere med forskjellige metoder som yoga, meditasjon, visualisering, krystaller, tarot og mer for å øke min bevissthet og kommunisere med min indre visdom.

Jeg tror at ved å forstå vår egen sjel og hva som driver oss, kan vi øke vår selvaksept og selvkjærlighet, noe som er viktig for å kunne leve et harmonisk liv. Jeg er alltid på jakt etter nye måter å utforske det spirituelle på og elsker å dele mine erfaringer med andre. ●


Boken Prosjekt Jorden av Anne-Lise Fleddum fleddum.no

Flere artikler: