Velg en side

Hvilken pris vil du betale for å få det du ønsker? En fin dag for å slippe gammel smerte. Hensikten helliger ikke midlet.