Velg en side

Velg dine kamper med omhu. Gå ikke inn i konflikter du vet at du vil tape.  Vær varsom og ta vare på deg selv.