Helter er de som frivillig gjør det som er utfordrende,
I dag snur chiron og starter et nytt år på helteskolen.

Den som risikere seg selv, gleder seg over andres kraft.
Mot er noe du finner i deg selv.