Kontakt dine skytsengler. De gir  adgang til  innsikt, visdom og  styrke. Lukk øynene og se at det usynlige blir synlig.