Å være jordnær og uberegnelig på samme tid er en god resept for dagen.