Velg en side

Søk å ha distanse  til det du er viklet inn i. Finn stillhet t. Da trenger du ikke å streve.