Velg en side

sAv Per Henrik Gullfoss
Illustrasjoner av Ane Frederikke Bendixen

INNLEDNING

Astrologi er en fin blanding av mystisk spådomskunst, vitenskap og sunn fornuft.

Spådomskunst

I tidligere tider mente de fleste mennesker at det var en sammenheng mellom stjernehimmelen og bevegelsen til planeter og stjerner og det som skjedde på jorden.

Astrologene har alltid brukt planetenes bevegelser og posisjoner til å forutsi det som skulle og kunne skje. Vi bor i et univers skapt av tid og rom. Alle vet hvordan landskapet rundt oss ser ut. Vi vet at det skifter med årstidene, og at det noen steder er ørken, andre steder fjell og atter andre steder hav.

Astrologi er først og fremst opptatt av tidens landskap. Mens vi beveger oss gjennom det fysiske rommet, kommer tiden til oss, nesten umerkelig tikker den av sted, og samtidig er tidens tann så merkbar og viktig i våre liv.

Astrologi er en kunst og en vitenskap som arbeider med å forstå tiden og tidens landskap. Astrologien har utviklet metoder for å forstå våre indre landskap, gjennom å se hvilke krefter som påvirket oss da vi ble født. Den har også utviklet metoder for å kunne se hvordan landskapet ser ut og hvordan det vil påvirke oss den tiden vi lever. Vi kan si at fødselshoroskopet er et fastfrosset øyeblikk av tid vi bærer med oss.

Vi er som unike snøflak. Krystallisert i det øyeblikket vi ble født og fikk klippet navlestrengen og begynte å puste selv.

Denne boken handler om en del av dette tidslandskapet. Det tegnet solen sto i da du ble født, vil kunne si deg noe viktig om hvem du er, og hvordan du på best mulig måte kan begi deg ut på det eventyret i tid og rom som vårt liv her på jorden er.

Vitenskap

I dag vet vi at månens tiltrekningskraft har stor påvirkning på flo og fjære og alt vann på jorden. Siden mennesket består av omtrent 70 % vann, er det sannsynlig at månen også påvirker mennesket gjennom endringer i kroppens væskebalanse. Vi har med andre ord vår egen indre flo og fjære. At solen, som skaper årstidene gjennom sin posisjon på himmelen, påvirker jorden er innlysende. Det er derfor soleklart at de to viktigste påvirkningskildene i astrologien også har innflytelse på hvem vi er og hvordan vi har det.

I dag er astrologien først og fremst opptatt av påvirkningen fra planetene i vårt eget solsystem. Vitenskapsmenn har hevdet at dere fysiske påvirkning er for liten til at den kan måles. Vi astrologer tror ikke nødvendigvis at planetenes påvirkning må kunne måles med dagens vitenskapelige instrumenter for å være gyldig. De fleste astrologer mener at det er en sammenheng mellom alt som eksisterer i universet. Det er spennende å se på solsystemet som et stort atom som samspiller med alle atomer, som jo er byggesteinene i alt som eksisterer i den fysiske verden.

Vi kan også tenke oss at alle ting henger sammen på den måten at det hvis du flytter på noe, vil det påvirke alt annet. For eksempel vil hele jordens klima bli påvirket hvis Saharaørkenen plutselig ble en frodig jungel, og planetene flytter på seg hele tiden, der de sirkler rundt solen som vakre juveler. Hvis du kan tenke deg at vi tok vekk en av planetene, ville hele balansen mellom planetene bli forskjøvet, og kanskje livet på jorden utslettet. Sett fra et slikt perspektiv blir det uhyre sneversynt og feilaktig å påstå at livet på jorden ikke blir påvirket av planetene og deres bevegelser. Det er det samme prinsippet om alle tings sammenheng, som ligger bak vår nye forståelse av økologi og astrologi.

Sunn fornuft

I dag brukes astrologi først og fremst som et redskap for å gi mennesker hjelp ti! å forstå seg selv og takle de utfordringer og gripe de muligheter som livet byr på.

Det blir stadig vanligere å få tolket sitt eget fødselshoroskop, noe som ikke først og fremst er en spådomstime om fremtiden, men informasjon om hvem du er og hvilke muligheter du har til å ta ansvar for deg selv og gjøre ditt liv til en rikest og mest mulig tilfredsstillende opplevelse.

Astrologene bringer på mange måter stjernene ned på jorden og inn i dagliglivet, hvor du kan bruke den kunnskap og visdom de formidler til å takle hverdagen.

Selve fødselshoroskopet er en slags blåkopi over dine grunnleggende behov, egenskaper og utfordringer. Du kan kalle det et slags indre teleskop som astrologen bruker for å se på grunnleggende personlighetstrekk.

Det spennende med dagens måte å bruke astrologien på er at den først og fremst skal hjelpe deg å forstå deg selv og ditt forhold til omgivelsene, og slik gi deg redskaper som er uvurderlige hjelpemidler for den som ønsker å leve et så rikt og mangfoldig liv som mulig. Ikke bare får du informasjon om hvordan du kan unngå å gjøre samme tabber om og om igjen, eller om hvorfor du gjør det. Du får også informasjon som gir deg mulighet til å løse opp floker og fjerne sperrer og forsvarsverker i ditt indre.

 

I denne boken kan du lese om en den grunnleggende energien du er bygget opp av. Nærmere bestemt den delen som er knyttet til tegnet solen sto i da du ble født, og hva det kan fortelle om deg og ditt forhold til kjærlighet, vennskap, arbeid, utdannelse, kreativitet, fritid, fremtidsdrømmer, spiritualitet med mer.

Alle tegnene beskrives ut fra 12 temaer:

Å vise hvem du er

Ressurser og talenter

Kommunikasjon og nærmiljø

Hjem og familie

Fritid og kreativitet

Orden, helse og livets nødvendigheter

Kjærlighet og forhold

Utdannelse, livssyn og eventyr

Profesjon og livsmål

Venner og fremtidsdrømmer

Vennlig hilsen

Per Henrik Gullfoss

 

 

 

VÆREN

21.mars – 20. april

Element: Ild

Kvalitet: Igangsettende

Planet: Mars

 

Å vise hvem du er

Væren kan virke sterk og selvsikker. Andre kan tro at Væren vet hvem den er og hva den vil, og at den derfor markerer sitt territorium på en klar måte. I virkeligheten er Væren en mester i klassisk østlig krigerkunst.

Når Værene vet hvem de er og kjenner sin styrke, trenger de ikke demonstrere den overfor andre.  Men hvis Væren er usikker er det viktig for den å vise styrke. Man vil demonstrere at man kan være ærlig og derfor bør ingen prøve seg. Jo mer usikker Væren er, jo mer behov har den for å overbevise seg om at den har oversikt og fasthet.

Den andre grunnen er at Værene finner ut hvem de er gjennom å teste seg selv mot virkeligheten. Væren kan derfor like gjerne forbløffe seg selv som andre. Mye av livet dreier seg om å prøve nye ting og oppleve nye situasjoner og se hvordan man reagerer. Jaha, sier Væren. Så det var sånn jeg håndterte dette, det betyr vel at jeg er sånn og sånn. Ikke misforstå: Værer har ikke en svak følelse av jeg eller mangel på identitet. Tvert i mot har de en sterk følelse av identitet og jeg, de bare lurer på hva den egentlig består av.

På mange måter har Værer behov for å være det forundrede barnet. Det er ingen som tar mer skade på sin sjel av å late som om de er «voksne», seriøse, fornuftige og kjedsommelige enn Værer. Deres natur består i å handle først og tenke etterpå. Uten spontanitet og evne til å bryte mønsteret og gjøre noe uventet blir de enten helt passive eller ulykkelige.

Værer trenger utfordringer. De trenger å fremstå som personer som liker eventyr, overraskelser og tåler en trøkk i livet. De trenger at andre lar dem få lov til å være litt uberegnelige, kranglevorne og naivt sjarmerende. Væren har uskyldens nådegave. Bruk den ikke som et våpen. Eller til å spille spill med. Hvis du gjør det blir den klare uskyldskilden forandret til giftig brakkvann som ødelegger livets glede og renhet. Som Vær trenger du å presentere deg selv så rent, klart og direkte som mulig. Falskhet, uærlighet og halve sannheter passer ikke for deg. Vær så ærlig som overhodet mulig. Dobbeltspill og skjulte agendaer er uansett ikke din sterkeste side. Du vil fort bli avslørt og fanget hvis du prøver skyggeboksing og taskenspill. Det er like godt å vise deg fra din beste side med en gang. Real, grei og direkte. Du sier det du mener, pakker det ikke inn i bomull, men kaller en spade for en spade. Når du iblant, som en ren naturlov, tråkker noen på tærne kan du smile ditt avvæpnende smil og fortelle dem sannheten. Du la rett og slett ikke merke til at tærne deres befant seg akkurat der du tråkket.

Ressurser og talenter

Væren liker å stå på.  De kan ha lange perioder hvor de overhodet ikke gjør noe som helst, men hvis de først er kommet i gang, gir de seg ikke med det første.  Væren er sta og utholdende.  De utvikler ofte et talent av gangen, og kan få problemer hvis de må konsentrere seg om flere ting på en gang.

Værer kan av og til bli litt fantasiløse.  Har de funnet en måte å gjøre en ting på, kan de ha en tendens til å gjenta det samme om og om igjen.  Værens har evnen til å stå på og utnytte sine ressurser.  Det var antagelig en Vær som sa at suksess er 5 % inspirasjon og 95 % perspirasjon.  Eller 10 % talent og 90 % hardt arbeid.  Værene er ofte grundige.  De begynner på bunnen og lærer seg ting skikkelig.  De vil som regel ha noe håndfast, og får problemer hvis de skal utvikle talenter som er altfor abstrakte.  De vil gjerne bringe alle mulige teorier og filosofier ned på bakken, hvor det kan gripes og håndteres.  Værer føler at de først blir klar over hva slags talenter og ressurser de har, når resultatet blir synlig.  Det er gjennom det de produserer at Væren finner ut hva de er verdt.  Siden de har denne energien og dette pågangsmotet, kan Væren ha en tendens til å ville produsere kvantitet fremfor kvalitet.  De synes at resultater er bra i seg selv.

De kan også ha en tendens til å nyte livet for mye kvantitativt og ikke være nøye nok med kvaliteten.  Ofte har Væren litt enkle løsninger på saker og ting.  Det kan bli litt endimensjonalt og enfoldig, mens det andre ganger rett og slett kan være enkelt og genialt.  Væren har sans for kvalitet.  Han/hun liker det som har tyngde, og har slett ikke noe imot gamle ting.  Nettopp fordi Værene på en måte hele tiden må finne opp seg selv på nytt, kan de finne mye glede i tradisjoner og det som har eksistert i lange tider.  På dette, som på andre områder, er overdrivelse og ensporethet en farlig felle for Væren.  De kan få fastlåste og bastante måter å gjøre ting på.  De bruker ofte lang tid på å skifte retning.  Men på den annen side kan retningsskiftene også komme helt plutselig og uventet.

Værene er flinke til å drive ting fremover.  De er opptatt av resultater og er gode til å få omsatt sine ideer og impulser i praksis.  Hvor bra det blir, avhenger selvfølgelig av kvaliteten på impulsene og ideene.  Det viktigste er at Væren lærer om sine ressurser og utvikler dem gjennom praktisk erfaring og konsekvenser.  Som Vær er du selvdreven, aktiv og produktiv.  Det er viktig at du finner ut hvorfor du gjør ting, og at du ikke gjør dem bare fordi det fungerer, eller fordi du kan det.  Du trenger å gjøre noe som har sammenheng med ditt grunnleggende verdi- og menneskesyn.

Kommunikasjon og nærmiljø

Værer liker å være i bevegelse og snakker like lett og direkte til alle.   De er ofte forbausende flinke til å lytte, men det skjer bare når det å lytte er den eneste aktiviteten de driver med akkurat der og da.

Værer liker å ha flere prosjekter gående samtidig.  De er nysgjerrige og vitebegjærlige og har lett for å bli engasjert.

Det er ikke alltid lett å få kontakt med en Vær.  Hvis han/hun er opptatt med noe, eller har tankene andre steder, kan det være nesten umulig å få et svar ut av dem.  De kan være tause og av og til vise en nesten demonstrativ mangel på interesse.  Men hvis de først begynner å snakke, har de ofte problemer med å slutte.  Da kan munnen renne over med alle de tankene hodet er fylt av.  Enkelte ganger kan en slik intens strøm av tanker og ideer bli litt overveldende for andre.

Væren er ikke spesielt lydhør overfor andres reaksjoner når han/hun er inne i ideenes og begrepenes verden.  Ord er ord, følelser er noe annet.  Derfor kan Værer tåle ganske tøffe basketak og alvorlige uenigheter, siden de ikke tar det personlig.  Men i det øyeblikket de tar det personlig, blir det noe helt annet.  Da er de plutselig myke og sarte sjeler.  Man kan tenke seg Værene som krigere, som slåss fryktløst for ideer, tanker og rettferdighet.  Eller de kan stå som advokater på hver sin side av skranken.  Det er intet personlig i kampen, selv om hver advokat eller kriger prøver å vinne med så å si alle midler.  Men i det øyeblikk Væren føler at du er ute etter å såre dem, eller at du ikke liker dem, blir de lei seg.  De reagerer da enten med å late som de er enda mer usårlige og ikke bryr seg det minste, eller de viser sin sårhet og slutter mens leken er god.  Det er de mer modne og bevisste Værene som er i stand til det siste.

Værene trenger at det skjer mye rundt dem.  De liker å treffe nye mennesker og elsker høyt tempo i hverdagen.  De vil ha stimulering, men ikke for mye dybde og nærhet.  De ønsker å holde en viss distanse, og trenger ikke omgås nære venner, eller folk de har dype følelsesmessige forbindelser til, daglig.  Faktisk vil de gjerne ha litt lette, overfladiske forhold, så ting ikke blir for personlig og følelsesmessig belastende.

Væren er dårlig til å holde på hemmeligheter hvis ikke han/hun selv virkelig synes de er viktige.  Væren følger gjerne sitt eget hode og mener at de selv er best i stand til å vurdere hva som er rett og galt, til tider også på andres vegne.  Væren liker ord og folk som er flinke med ord.  Av og til kan de bli forført av ordene og sine egne ideer.  Men som oftest er de selv også flinke til å bruke ord.  Den største utfordringen for dem er å bruke dem i riktig mengde.  Ikke for mange ord, men heller ikke for få.  Ikke munndiare, men heller ikke taushet.  Jo bedre Værer mestrer denne edle balansekunst, jo lettere har de for å omgås andre, og jo bedre blir de forstått.

Hjem og familie

Væren er tett bundet til sitt hjem, både barndomshjemmet og det de selv skaper.  De er veldig følelsesmessig avhengig av nærhet og å kunne føle seg trygg på de menneskene de definerer som sin familie.  De er sentimentale når det gjelder fortiden, og har vanskelig for å løsrive seg fra gamle bindinger og forgangne følelser.  Væren trenger tryggheten ved å tilhøre et større fellesskap; den tryggheten en familie er.  Siden de hele tiden må ut og oppdage verden og seg selv på nytt, blir det ekstra viktig å ha et følelsesmessig fundament som gir dem opplevelsen av å være en del av noe.

De trenger å vite at de ikke alltid må mestre, forstå og utforske alt på egen hånd.  Væren trenger frihet til å utfolde seg, men de har også et stort behov for å bli vist omsorg og omtanke.

Væren er kanskje det tegnet som faktisk har vanskeligst for å bli skikkelig voksen.  Dette innebærer at de har sterke bindinger til barndommen, spesielt til mor.  Den mannlige Vær leter gjerne etter en kvinne som kan være mor for dem, en kvinne som gir dem omsorg og oppmerksomhet, men som samtidig gir dem lov til å leve ut gutten i seg selv.  Hvis dette gjøres riktig, vil ikke Væren bli kvalt av sin partners omsorg, men utvikle seg til et modent menneske som har evnen til å etablere dype forhold til andre enn familien.  Hvis det ikke fungerer, forblir mannlige Værer avhengige av mamma – enten sin opprinnelige mor, eller i form av sin nye «mor» – kona.

Kvinnelige Værer som ikke har klart å løsrive seg fra barndomshjemmet kan bli en slags guttejenter som ikke klarer å gi andre omsorg og oppmerksomhet.  Eller de kveler andres frihet fordi de har kvalt sin egen.  Nå skal det også sies at bak Værens selvstendige, ofte litt bråkjekke ytre skjuler det seg en rørende evne til å vise hengivenhet og omsorg.

Værer er uhyre lojale, og som oftest meget trofaste, når de har skaffet seg en familie.  De liker å demonstrere sin uavhengighet overfor partneren, men Værer som har inngått dype følelsesmessige forbindelser er langt mer til å stole på enn de gir inntrykk av.

De kan være så sårbare og omsorgsfulle at de må spille harde for å slippe å bli konfrontert med sin egen sarthet.  Væren er tøff mot de tøffe, krigersk mot de krigerske, og sart og følsom overfor de han/hun virkelig elsker.  Ikke si det til noen, men Værer er faktisk noen av de mest hensynsfulle, omtenksomme og snille mennesker som finnes, når de først har åpnet sitt hjerte og sluppet deg inn.  Når det gjelder hjemmet, liker Værer boliger som er litt huleaktige, gjerne fulle av ting som vekker minner.

Fritid og kreativitet

Værer simpelthen elsker å leke.  De vil gjøre alt som er spennende og gjerne litt farlig.  De elsker å kjenne adrenalinet suse gjennom kroppen, og blir aldri lei av små eller store kick som gir dem følelsen av å være i live.  De vil gjerne leve så sterkt at det vanlige livet kan bli litt kjedelig.  Mange Værer må gå til det ekstreme for å føle at de er i live.  Det er ikke fordi de har lett for å kjede seg, men de holder ikke ut å kjede seg lenge av gangen, derfor må de finne på noe som får ting til å skje.  Som salige Bjørnson sa: «Fred er ei det beste, men at man noget vil.» Dette ordtaket passer svært godt på Væren.  Det viktigste med fritiden er ikke hva man gjør, men at man får mulighet til å utfolde seg.

Væren er veldig opptatt av seg selv og sine egne behov når det gjelder å ha det moro.  De kan stille opp for andre og være uselviske, men når det dreier seg om å ha det gøy, er det faktisk meningen at man skal ha det gøy!

Værer elsker å utfolde seg.  De vil ha oppmerksomhet, de trives i rampelyset og elsker applaus – vel og merke som amatører.  Hvis de skal opptre som profesjonelle, kan de få problemer med sceneskrekk.  Værene stiller nemlig meget høye prestasjonskrav til seg selv.  Den spontane utfoldelse passer bedre for Væren.  De har det som kalles ekspressivitet, og når de er i sitt ess kan de være utrolig underholdende, morsomme og humoristiske.

Værer elsker å få andre til å le, og trives med å føle at det slår gnister rundt dem.  Av og til er det nesten som de tar fyr.  Ønsker du å slukke deres lille gledesbål, er det bare å le av dem.  Kall dem dumme, vis at du synes de er tåpelige, og de blir enten dobbelt så tåpelige, bare på trass, eller de blir såret.

Det er lett å ta feil når Væren er i sin nesten manisk utadvendte fase.  De kan virke usårlige og stappfulle av overskudd, men føler de seg dumme eller uverdige, blir de tause og furtne. De setter seg da i et hjørne med en paddesur aura omkring seg.

Væren liker handling.  Rolige ferier hvor det ikke skjer noe, er ikke noe for dem.  Da må det i det minste være masse aktivitet under dyna …  eller helst på andre og mer pirrende steder.

Værer elsker å flørte.  De får energi av at andre finner dem tiltrekkende.  De vil gjerne spille ut og dramatisere følelsene sine.  Det betyr ikke at de trenger å gå videre, men de elsker leken, spillet og gnisten som oppstår mellom mennesker.  I det hele tatt elsker de alt som er elektrisk, fra gnister til elektriske gitarer, via alle glitrende objekter som innehar eller utstråler energi.  Det samme gjelder mennesker.  Væren liker å leke med folk som er lekne, elektriske og energiske.  En av de største gavene en Vær kan gi deg, er å dele sin naive og spontane begeistring med deg.  Du trenger ikke å kjempe med dem om plassen.  Bare du lar dem få utfolde seg, blir det nok rom også for deg.

Boken finnes som e-bok på våre medlemsider.