EUs horoskop

Hva skjer med Brexit og tiden fremover?

Over ser du EU sitt horoskop fra stiftelsen i 25. mars 1957 kl. 19.37 i Roma. Det viser hvorfor EU har overlevd og stort sett trivdes i så lang tid. Vi finner enormt med pågangsmot, vilje til handling, evne til organisasjon, tilpasningsdyktighet og høye verdier og ambisjoner. Det som begynte som en stål og kullunion gikk etter hvert over til å bli en visjon om å samle EUropa til et slags EUropas forente stater.

EU horoskop

Grunnen til at jeg skriver dette er at vi for tiden står overfor det faktum at en nasjon for først gang har meldt seg ut av denne unionen.

I Norge beskrives dette som en stor utfordring og noe svært uheldig i de fleste medier. Det kommer antagelig av at det politiske flertallet hele tiden har vært for at Norge skulle gå inn i EU, mens folket to ganger har sagt nei i avstemninger.

Dette kan være et nytt eksempel på det vi ser utspille seg i andre saker som for eksempel bompenger, politireformer og sammenslåinger av fylker og kommuner. Politikere finner løsninger som ikke stemmer overens med folkets meninger og ønsker.
Det er også interessant å legge merke til at selv om det finnes avstemninger, som i flere av kommune og fylkessammenslåingene, så velger politikerne gjerne å overse dette.

En interessant informasjon om Norges forhold til EU kan være å vite at vår handelsavtale med EU i dag knytter oss rent praktisk, politisk og økonomisk tettere til unionen enn de forslagene vi to ganger stemte nei til.
En av EUs utfordringer er at unionen med høy fart har beveget seg videre og fått intensjoner og interesser som ligger langt utenfor den økonomiske kull- og stålunionen den startet som.

Det er kanskje ikke så rart med Solen i Værenog konjunksjon Venus i Fiskene og Merkur i Væren. Her kaster man seg i høy fart ut i det nye og ukjente, mens idealer og drømmer flagrer foran en som vakre gulerøtter.

Denne samlingen av planeter og energier har tilgang på svært mye lettflytende energi. Den er oppfinnsom, åpner for det ukjente og omsetter raskt tanker og ideer til handling. Samtidig er det mye gode ønsker og villighet til å eksperimentere med nye idealer og drømmer. De fleste av dem som er involvert i prosjektet, vil tro sterkt på det og ha svært mye kjærlighet til denne nye skikkelsen. En kreasjon som noen ser som en rakett mot fremtiden, og andre opplever som en vaklende mastodont skrudd sammen av de materialene som var tilgjengelig i øyeblikket.

Som nevnt er dette på mange måter et kreativt, pågående, dynamisk og handlekraftig horoskop. Det kan vi se av at EU virkelig har vokst, utviklet og utvidet seg og i dag er en av verdens største økonomier og sosiale og politiske krefter.
I horoskopet finner vi i hovedsak to ting vi kan kalle svakheter og utfordringer.

Det ene er en tendens til manglende realisme og overdrivelse. Man kan ha så stor tro på egne prosjekter og idealer at man rett og slett mister evnen til å begrense seg og se konsekvensen av det man setter i gang.

Det er kanskje ingen tilfeldighet at Thorbjørn Jagland, en ekte norsk drømmer, som leder av EUroparådet og Nobelkomiteen klarte å tildele EU Nobels Fredspris. For meg er det en av de to merkeligste prisene i komiteens historie; denne prisen og tildelingen av prisen til en nyinnsatt president Barack Obama. Da han fikk prisen hadde han enda ikke gjort noe som helst, hverken for krig eller fred.

Det er kanskje ikke så rart at Trump er trumpete over å ikke få den. Hans beste venn er jo Jensemann, generalsekretæren i Nato, og han kan vel sørge for at Trump får fredspris!!!

Den andre utfordringen i EUs horoskop er en tendens til overdreven bruk av makt og manipulasjon. Fleksibiliteten gjelder kun hvordan ting skal organiseres innad. Hvis noen andre prøver å tukle med EU, eller noen prøver å unndra seg den indre justisen, så er all lempelighet og fleksibilitet borte. Nye regler innføres med jernhånd og dermed basta.

Når vi ser på hvordan planetene «leker» med EU sitt horoskop og struktur akkurat nå, så er det morsomt å se at Chiron i de siste årene har lekt seg med visjonene og idealene til medlemmene, samt vist til at EU i mange tilfeller blir avvist av sine egne medlemmer.
Chiron over Venus, descendanten, Merkur og Sol gir en svært vanskelig periode med mye avvisning, både for mennesker og organisasjoner.

Som person kan man håndtere dette med å se hva som ligger bak avvisningen og enten skifte venner, eller endre seg selv.

Det er ikke lett for EU å skifte venner, selv om Brexit gjør at de mister en gammel god venn, og konflikten med Trump setter andre vennskap på en hard prøve.

Det de dermed må gjøre er å endre seg selv. Resten av 2019 og første del av 2020 kommer til å være sterkt preget av at man blir «avvist og angrepet» av sine egne.

Det er kanskje ikke så underlig siden en høy prosent av de politikerne som styrer i EU, er stemt inn av partier som helst vil ut av EU. Det kan sammenlignes med at flertallet av norske politikere, som bestemmer over hva vil skal gjøre utenfor EU, helst vil ha oss som fullverdig medlem i EU. Det er ikke rart at både vi og EU sine innbyggere blir forvirret av å høre på sine politikere.

Når jeg ser på videre utfordringer for EU, så kan det virke som om organisasjonen får en liten pause og tid til å bygge seg opp igjen, før det virkelig smeller. Når Pluto i 2023 begynner en flerårig transitt i konjunksjon til EU’s måne i Vannmannen, i opposisjon til Uranus og kvadratur til Neptun, så vil oppgjørets time komme.

Overlever EU disse årene vil de for det første være sterkt forandret, for det andre vil de kunne overleve nesten hva som helst, bortsett fra total miljøkollaps over hele jorden, i uminnelig tid fremover. Den som undrer på hvordan dette vil gå får bare vente og se på hva som utspiller seg i perioden 2023 – 2025.


Per Henrik Gullfoss, astrolog, tarotlegger, foredragsholder, kursleder, forfatter www.gullfoss.no

Flere artikler: