Horoskopet til 9/11 20 år etter.

Horoskopet til 9/11 20 år etter.

11. 09. 2021 | Artikler: Horoskoper

Av Per Henrik Gullfoss

Har hendelsen den 11. september 2001 forandret vår verden og vår virkelighet? Når jeg ser på horoskopet, blir svaret et ubetinget ja.

Hendelsen: Terrorangrepet 11. september 2001 var fire koordinerte terroranslag i USA. Fire sivile fly ble kapret av terrorister fra al-Qaida på selvmordsoppdrag. To av dem ble med få minutters mellomrom styrtet inn i Verdens handelssenter (World Trade Center) i New York. Et tredje fly ble styrtet inn i forsvarsdepartementets hovedkvarter The Pentagon like utenfor Washington D.C. Det fjerde og siste flyet gikk i bakken i Pennsylvania. Se: Terrorangrepet 11. september 2001 – Wikipedia

9/11 USA kl 08.45 New York

På himmelen står Saturn i opposisjon Pluto når flyene treffer tvillingtårnene. På denne dagen lager disse to kumpanene et kvadratur til solen.
Beskjeden er klar: Du må endre deg eller dø.


Offeret i denne sammenheng (USA) prøvde å ordne opp i situasjonen ved å bruke den gamle velkjente metoden, som er å nedkjempe og utslette sine motstandere. 

Gang på gang har vi erfart at det ikke virker i dagens verden. På samme måte som du ikke får bekjempet narkotikaproblemer ved å nedkjempe langerne og de narkomane.

Verdens mektigste nasjon og verden var rystet i sine grunnvoller. Opposisjonen mellom Månen og Mars viser til at følelser gikk amok og at hele angrepet sprang ut av følelser skapt av aggresjoner og tidligere opplevelser av vold.

Vi står overfor et dilemma som blir tydeligere og tydeligere.

Det var aggresjoner mot amerikanerne i den muslimske verden og aggresjoner mot muslimer i den kristen verden. En konflikt som stammer helt tilbake til korstogstiden kom til uttrykk i denne rystende hendelsen. På samme måte som muslimske familier utsatt for droneangrep har reagert med raseri og intense negative følelser, ble slike følelser vekket i det amerikanske folket.
Det er ganske lett å se hva som skjer når begge parter kaller seg selv Guds redskap og den andre for ondskapens akse/redskap. Man projisere sin egen mørke side/hat over på motparten.

Noe som understreker dette er Sydnoden i konjunksjon med Chiron: Det er gamle sår, smerte og avvisning som ligger til grunn for denne handlingen.

Denne handlingen førte til mer smerte og sårhet Konsekvensen var at det ble utviklet helt nye variasjoner av fjernstyrte bomber og mennesker som kunne brukes å spre ideologi/terror. Redskaper som kunne brukes til å og realisere makthavernes, og noen ganger folkets, ønske om Hevn

Horoskopet for 9/11 bringer også løfter om nye måter å tenke på. Månen i trigon til Uranus sier noe om at folk lengter etter en tid med mer frihet, hvor ingen undertrykker eller terroriserer dem.


Du kan rett og slett ikke invadere et land og undertrykke dem for å skape den frihet enn du mener de burde ha. Det har sett gang på gang. Det virker ikke.

Horoskopet for 9/11 bringer også løfter om nye måter å tenke på.

Saturn i horoskopet for 9/11 danner også i trigon til Merkur. Det sier at tiden er kommet for å tenke rasjonelt og fornuftig. Fornuft i denne sammenhengen er rett og slett se hva som virker. Kampen mot terror og narkotika har virket mot sin hensikt. Fornuft bli da å innse: Hva kan vi gjøre som virker?

Venus i Løven har det egentlig ganske bra. Med sekstiler til Saturn og Merkur og trigoner til Pluto og Mars. Dette sier ganske enkelt at det er verdisystemet vårt som er avgjørende. Hvis du ønsket å ta hevn og forherlige ditt eget ego, som de fleste terrorister gjør, så fungerte dette utmerket.

Det at Venus har så lette aspekter betyr to ting. Det kan være lett å bli forført av seg selv og sine drømmer og rettferdiggjøre alt man gjør. Men det vil også være lett å heve seg ut over det lave og søke det foredlede og høyere. Det å bruke fornuft og innse at man aldri kan kjempe for skjønnhet, det gode, eller det hellige med vold, terror og ødeleggelser, er en del av dette.

I dag er det transittene til Uranus som berører dette horoskopet sterkest. Uranus i transitt går gjennom niende hus. Det betyr at man får en ny innsikt eller en ny forståelse av hva det man holder/holdt på med i utlandet (niende hus).

Uranus beveger seg mot MC. Det sier at ideen om en ny måte å forstå frihet og rettigheter på er under oppseiling. Samtidig er Saturn i transitt på vei til en konjunksjon med Uranus i dette horoskopet. Hva vil det si å ta ansvar for å være medskaper av et samfunn med mest mulig frihet for individene som er en del av det?

Vi står overfor et dilemma som blir tydeligere og tydeligere. På den ene siden har vi individets frihet og rett til å gjøre som det ønsker og muligheten til å leve sitt liv uten påbud og regler som begrenser og hemmer den frie utfoldelsen. På den andre siden har vi samfunnets behov for å skape en plattform hvor alle kan være frie og bevege seg rundt som de ønsker. Hensynet til de fleste står noen ganger i skarp kontrast til hensynet til den enkelte. Dagens tumulter rundt vaksinering kan være et eksempel på dette.

Terror er et grelt eksempel på hvordan enkelte menneskers frihet til å hevde og handle på sin egen mening ødelegger verden for andre.  Kvinneundertrykkende lover og regler er et eksempel på hvordan enkelte makthaveres tanker om hva som er bra for et fungerende fellesskap, lammer og stenger mange av samfunnets deltagere ute.

Vi står overfor et dilemma som blir tydeligere og tydeligere.

Terrorhandlingen mot Tvillingtårnene, som skjedde i det første året av det nye årtusenet, var en eksplosjon som smadret deler av den gamle virkeligheten.  Den satte fart i det nye årtusenets tanker om at vi må reparere det som ikke virker, eller bygge noe helt nytt.

Det kan virke som om reparasjonsarbeidet har stagnert, og at det viser seg å være et lappverk på et råttent bygg som ikke lar seg reparere.

Vi kan håpe at tiden er kommet for å begynne arbeidet med å bygge en ny verden. En verden hvor vi ikke ødelegger miljøet, samtidig som vi fjerner sult, krig og kvinneundertrykking. Dette henger sammen: Vi kan ikke få reparert miljøet så lenge deler av klodens befolkning lider nød og utsettes for fysiske og psykiske overgrep. Vi kan heller ikke finne en balanse, så lenge den ene halvdelen av jordens befolkning regner seg som bedre enn og egnet til å dominer og bestemme over den andre.


Per Henrik Gullfoss, astrolog, tarotlegger, foredragsholder, kursleder, forfatter www.gullfoss.no

Se flere artikler her:

Horoskopet: Sommerens Kjærlighet

Horoskopet: Sommerens Kjærlighet

Kjærlighetens planet Venus starter sommeren i Krepsens tegn. Der viser den omsorg, omtanke og gjør ting veldig gunstig for alt som har med familie og god mat å gjøre.

les mer
Horoskopet til Kong Charles III

Horoskopet til Kong Charles III

Kong Charles III har i disse dager overtatt septeret, og står nå som Skottland, Nord-Irlands, Wales og England og samveldestatenes monark og høyeste beskytter.

les mer
Putins horoskop.

Putins horoskop.

Som mange tyranner eller mennesker som har stor makt til å forandre og omforme virkeligheten har Vladimir Putin Pluto på MC

les mer