Tarotkortene: Keiseren – fra sjelens perspektiv

Tarotkortene: Keiseren – fra sjelens perspektiv

Av Per Henrik Gullfoss Rider-Waite stokken Keiseren er kort 4 i tarotstokken. Tradisjonell betydning er autoritet, dyktighet og soliditet. Keiseren tar styringen og leder som en konge eller keiser. I dette kortet har sjelens lys begynt å få tak på formen. Vi har...

Tarotkurs den store arkana

Tarotkortene Tarotstokken består av 78 kort. Den er delt inn i to hoveddeler; Den lille arkana også kalt småkortene og Den store arkana også kalt Trumfkortene. Den lille arkana Småkortene består av 10 x 4 serier av småkort / suiter / farger med sortene mynter, staver,...