Numerologi

 Av Annekarin Athena Angelina Lyyshaug
www.tarotnorge.net

Numerologi er en 2500 år gammel vitenskap om tallenes universelle betydning.

Numerologi historikk.

Er du av de som stiller de store, essensielle spørsmål til deg selv? Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Og hva er meningen med dette livet? Dette er spørsmål de fleste av oss, umiddelbart, ikke har svar på. Numerologi er ett av flere verktøy du kan bruke for å bli bedre kjent med deg selv, din personlighet, din åndelige drivkraft, og ditt sjelelige ståsted i dette livet. Ved å studere dine tall, kan du bli klar over hva som er din hensikt i akkurat dette livet.

Numerologi handler om dine tall, ditt liv og din sjels hensikt. Det er basert på informasjonen i ditt fødselstall, og ditt navn. Dine kombinasjoner av tall, kan også settes i forbindelse med årstider, måneder og dager.
Astrologien som de fleste kjenner til, bygger nettopp på denne informasjonen, og din framtid kan, analysert av en god astrolog, eller numerolog, være forutsigbar.

Numerologien er eldre enn astrologien. Numerologi er en 2500 år gammel vitenskap om tallenes universelle betydning. På den tiden var det stor aksept for at universet var skapt av vibrerende energi, noe vi i dag kaller elektromagnetiske frekvenser. Denne energien kan forstås via tallene, fordi hvert tall har en egen vibrasjon, alene og sammen med andre tall. På den måten kan man forstå en persons egenskaper via tallene, kort fortalt.

Lenge før numerologiens opprinnelse, ble verden forklart med hellige geometriske figurer, alt sammen basert på forholdet mellom tallene, slik som i sirkelen, trekanten, rektangelet, og de mer avanserte geometriske figurer som oktogoner, Fibonacci*, det gylne snitt osv. Metodene ble særlig brukt for å beregne byggverk, skulpturere mennesker og natur, forstå hvordan dette henger sammen, samt beregne store avstander på jorden og i universet**

Hvordan brukes numerologien i dag?


I dag brukes numerologien for å systematisere globale hendelser***, og sette våre liv inn i en større sammenheng.
Vi er alle kommet hit for å manifestere lærdom gjennom det livet vi lever, alene og i møte med andre. Vi skal gjøre noe for mennesket, lære om våre følelser, og vi skal balansere ut de følelser og handlinger vi har vært gjennom i tidligere liv.

Numerologien kan si noe om din fortid, nåtid og framtid, hvem du er og hvilke egenskaper du er født med, og hva som er den større hensikt i ditt liv. Det vil gi mening for deg i din videre utvikling, og din vei framover blir klarere.

En numerologisk analyse inneholder følgende info:

Ditt tidligere liv. Din sjels hensikt, ditt sjelelige ståsted, din åndelige drivkraft, din karmiske oppgave. Hvordan leve opp til din livs oppgave? Å gjøre opp for tidligere liv – Karmisk gjeld.Hvem er du i dette liv? Livsveien -beskrivelse av din personlighet, din vibrasjon, og din framdrift. I møte med andre: førsteinntrykket du gir andre, personligheten du viser verden, din skjulte dagsorden, hvem du er innerst inne.

Beskrivelse av dine personlige år og måneder, de neste 2 -3 årene: mål og hensikt, følelser, hendelser.
Paranalyse – hvis du har en partner.
Hva sier tallene om din ytre påvirkning: Din adresse, ditt bosted, ditt feriested, bilnummer, ditt mobilnummer, dine lykketall.

Matcher tallene,
eller er de en utfordring?

Referanser
*The Ancient Secret of the Flower of Life, volume 1, 1998, by Drunvalo Melchizedek.
ISBN-10: 1-891824-17-1. www.LightTechnology.com
**An introduksjon to The Keys of Enoch, (The Sacred Grid, key 1-0-5) av J.J.Hurtak, the Academy for Future Science,1975. https://futurescience.org/
***www.numerologensverden.no,Åse Steinsland


Annekarin Athena Angelina Lyyshaughar praktisert Tarot Readinger siden 1996, og andre former for lesing siden barndommen. Hun har et naturlig forhold til drømmer, spådom og usynlige energier, noe som har fulgt henne gjennom livet. Denne ekstra dimensjonen er en gave og en berikelse i hennes liv. www.tarotnorge.net har praktisert Tarot Readinger siden 1996, og andre former for lesing siden barndommen. Hun har et naturlig forhold til drømmer, spådom og usynlige energier, noe som har fulgt henne gjennom livet. Denne ekstra dimensjonen er en gave og en berikelse i hennes liv. www.tarotnorge.net

Flere artikler: