Hei og velkommen til dette kurset om chakraer og mennesket som energivesen

Dette kurset tar for seg det menneskelige energisystem. Du vil få innføring i hvor kroppens forskjellige energisentre sitter, hvilke farger du er forbundet med og hvordan du kan skape balanse i ditt eget energisystem. Gjennom å teste deg selv vil du få forbløffende innsikt om hvordan du fungerer og enkle metoder til å rense, balansere og utvikle deg selv. Sykdom og all verdens vansker kommer fra ubalanse i ditt energisystem. I løpet av dette kurset vil du bli bevisst hvordan du kan bruke farger, steiner, meditasjoner og andre øvelser for å skape harmoni, helhet og kreativitet i ditt liv. 

Energilegemet

Chakra kommer fra indisk og betyr hjul. Menneskekroppen er bygd opp av energi, synlig og usynlig. De fleste mennesker ser kun den fysiske kroppen, som er den tetteste formen for energi. Noen ser også det som kalles aura. Auraen er de finere energilagene som eksisterer i og rundt et menneske. Den blir ofte sett som et tilnærmet oval som ligger rundt mennesket, og hvor den fysiske kroppen er det innerste laget. I aurafeltet er det flere lag. Det som ligger nærmest kroppen kalles ofte eterlegemet, eller energilegemet.

Hvis du går ut om kvelden og ser på trærne mot nattehimmelen vil du ofte kunne se et tynt lysende energilag som ligger rundt trærne. Dette er deres eterlegemer, og dette legemets vitalitet og klarhet sier noe om livskraften til den skapningen man ser det rundt. Eterlegemet blir sett som fargeløst og består av ren hvit eller litt gyllen energi. Utenfor dette eterlegemet ligger så et felt med farger, som er litt tykkere.

Mange som snakker om å se aura snakker om dette feltet, som kalles det emosjonelle feltet. Vi kan tenke oss at mennesket er som en regnbue av farger og lys, og dette feltet skal gjerne skinne i klare farger hvis alt er bra med våre følelser og livskvalitet. Utenfor dette feltet ligger det igjen et nytt felt som kalles det causale felt. Denne delen av auraen er knyttet til vår bevissthet og det mentale. Den sees også ofte som et hvitt eller gyllent energifelt, mens noen beskriver den som blåaktig. Vi tenker gjerne at det er kroppen som har en aura. I virkeligheten er kroppen en del av vårt energifelt, men i så fortettet form at alle kan se den, og berøre den.

Det som holder vår livsenergi og disse kroppene sammen er energisenter som roterer rundt i senter av alle energifeltene. I India har man lenge vært klar over disse sentrene og kaller de chakraer – spinnende hjul av energi som holder oss friske, levende og i bevegelse. Skulle et av disse hjulene gå langsommere, eller bli grumsete og uklart i sin energi, betyr det at vår livsenergi og friskhet svekkes.

Vi kan si at når strømmen av energi stagnerer i ditt chakrasystem, stagnerer også strømmen av energi og friskheten i ditt ytre liv. I dette kurset vil du bli kjent med betydning av hvert eneste chakra og finne metoder som hjelper deg til å få livsenergien din til å være klar og i bevegelse. Det finnes et par uttrykk i denne teksten som du kanskje ikke kjenner til. Fra Taoismen kommer ordene Yin og Yang. Det bygger på en forståelse av at alt som finnes er basert på motsetning. Yin er mørke – Yang er lys. Yin er reseptivt, mottagene og åpent – Yang er handlende, utadgående og fokusert.

I beskrivelsen av chakraene kalles de henholdsvis magnetisk og elektrisk. Magnetisk betyr at det har yin-kvalitet. Det vil si at disse chakraene er de vi bruker når vi tiltrekker oss energi og holder den. Elektrisk er forbundet med yang og vil si at det er disse chakraene vi bruker når vi sender vår egen energi ut i verden.

Energi og den fysiske verden

Hvis du synes det er underlig å tenke på at selve den fysiske verden egentlig bare er energi som spinner rundt, så er du kanskje fanget i det inderne kalte Maya. Maya er sløret som ligger over øynene våre og får oss til å tro at den ytre verdens form er bastant og den eneste virkelige. Maya betyr illusjon, og viser til at verden ikke er bare det som øyet og sansene oppfatter, men noe langt mer og større.

Moderne vitenskap har i grunnen kommet frem til det samme. For det første vet vi at alt som finnes er bygd opp av atomer, hvor det er en kjerne av protoner og nøytroner i midten, hvor elektroner som svirrer rundt denne kjernen beveger seg så fort at det gir en illusjon av at dette er solid. Omtrent som hvis du binder en stein i en og svirrer den hurtig rundt. På grunn av at du er for treg, vil hånden din treffe steinen og slå seg hvis du prøver å stikke den inn i sirkelen. Hvis du snurret steinen virkelig fort rundt vil hånden oppleve det som en massiv sirkel av stein som ville stoppe den uansett hvor du prøvde å trenge gjennom.

I tillegg har vitenskapen oppdaget at protoner, atomer og elektroner er bygd opp av mange ørsmå enheter som gjør at ikke en gang disse kan kalles solide og faste. Disse ørsmå elementene opptrer gjerne både som partikkel og som lys, og på en underlig måte går de inn og ut av eksistens. Vi kan kanskje si at de forsvinner og kommer tilbake, og de oppfører seg heller ikke i pakt med vanlige fysiske lover. Det viser seg at de faktisk påvirkes av bevissthet og former seg etter den som observerer dem. Vi kan med andre ord ikke komme unna den konklusjonen at den fysiske verden egentlig består av energi, som først og fremst dannes gjennom bevissthet. Dette betyr at vi kan påvirke den fysiske materien både gjennom vår egen bevissthet om hva den er, og gjennom å tilføre den forskjellige former for energi.

I dette kurset vil vi først og fremst se på hvordan vi gjennom vi på det indre plan kan påvirke vårt eget energisystem gjennom meditasjon og visualisering, og hvordan vi på det ytre plan kan skape flyt og frihet gjennom å bruke farger og krystaller.

Farger – Krystaller og de syv energisentrene

Som oftest regner man med syv hovedsentre (chakra) for et menneskes livsenergi. Hver av disse chakraene eller energisentrene vibrerer på en viss hastighet og frekvens. De er knyttet til bestemte deler av våre behov og vår psyke.

Vi vet at farger er lysenergi som vibrerer på en viss frekvens. Når vårt øye ser en farge, så skyldes det at gjenstanden vi ser reflekterer tilbake akkurat den frekvensen som fargen har for vårt ytre øye, slik at dette er den vibrasjonen, eller ”strålingen” som treffer vårt øye og resten av vårt sanseapparat. Selv om det kun er øyet som ser fargen, så vil også vår kropp og resten av vårt energifelt bli påvirket av akkurat denne frekvensen. Farger er med andre ord ikke bare noe vi ser i den ytre verden, men frekvenser og vibrasjoner av lys som påvirker hele vårt energifelt.

En krystall påvirker oss på flere måter enn ren farge. Selvfølgelig fungerer krystallens farge på samme måte som fargen fra enhver annen gjenstand. I tillegg så vibrerer selve atomene (og de enda mindre partiklene) i en krystall på bestemte frekvenser.

Vi vet for eksempel at radioer i gamle dager ble kalt krystallapparater. Det var fordi krystallen fanget opp, forsterket og videresendte den frekvensen som ordene ble sendt ut på. Krystallene kan med andre ord ta usynlige og uhørlige vibrasjoner og forandre de til lyder og vibrasjoner som kan oppfanges av alle menneskers sansesystem.

Hver eneste type av krystaller er bygd opp forskjellig, noe som forteller at de vibrerer på forskjellige frekvenser og hastigheter. Vi kan derfor forstå at en rød granat og en rød rubin, som ser helt like ut, kan sende ut rødfargen på forskjellig måte og påvirke oss forskjellig. Selv om begge selvfølgelig opererer gjennom den delen av spekteret som er forbundet med hva fargen rød står for.

I utgangspunktet snakker vi om ren energi og vibrasjoner. Og menneskekroppen er som kjent bygd opp av energi og vibrasjoner. Men mennesket er ikke bare energi, det er også bevissthet og har det vi kaller følelser og tanker. Sett fra dette perspektivet er ikke følelser og tanker annet enn bevissthetens opplevelse av forskjellige frekvenser, samt bevissthetens evne til å bruke disse frekvensene til å utfolde og bevisstgjøre seg selv. Farger og krystaller vil med andre ord påvirke våre følelser, våre tanker og hele vårt energifelt. Farger virker gjennom øye og gjennom hele sanseapparatet. Krystallens energi i seg selv virker sterkest gjennom sanseapparatet. Det vil si at krystaller virker sterkest når de er inne i vårt energifelt. Vi kan si at to skapninger som er sammen påvirkes av hverandres energifelt. Er du lenge nok sammen med et menneske, et tre eller en hund, så vil man påvirkes og formes av dette samværet, på et rent energiplan. Det heter som kjent, som herre så hund. En krystall vi bærer på oss vil derfor påvirke oss og over tid gjøre det slik at vårt eget energifelt prøver å harmonisere seg med krystallens. Vi blir med andre ord påvirket og ”likere” den krystallen vi til enhver tid måtte ha i energifeltet.

I det påfølgende vil vi derfor se nøye på fargen forbundet med ett hvert av chakraene og komme med forslag til krystaller som kan hjelpe til med å forsterke og balansere det enkelte energisenter.

I tillegg vil det komme forslag til meditasjoner for å kontakte, rense og øke energien i hvert av disse sentrene. Men først kommer en selvtest – hvor du gjennom å svare på følgende spørsmålene vil kunne få en pekepinn om hvilke energisentre du eventuelt har ubalanser i og problemer med.

Du finner resten av kurset på våre medlemssider. Du må være medlem for å ha tilgang. Du melder deg inn her.