Tarotkortene

Tarotstokken består av 78 kort. Den er delt inn i to hoveddeler; Den lille arkana også kalt småkortene og Den store arkana også kalt Trumfkortene.

Hovedkortene kalles også den store arkana.  Når de dukker opp i en spredning viser det til at grunnleggende og sterke krefter er på ferde. I gamle dager ville man kanskje kalt den store arkana for en samling av mytiske guder og gudinner. Vi gjenfinner modergudinnen i kortet ”keiserinnen” og jomfrugudinnen i ” høyeste- prestinnen”. Vi gjenfinner den faderlige gud i kortet ” keiseren” og fru fortuna, eller lykkens gudinne ” lykkehjulet”.

Disse kortene representerer enkle og grunnleggende krefter som finnes inni oss, men som også eksisterer i den ytre verden. La oss ta keiserinnen som eksempel. Dette kortet symboliserer det moderlige og livgivende på mange plan. Keiserinnen er vår indre kreativitet, overflod og omsorg. Keiserinnen er også knyttet til det å være mor, eller til planeten Gaia som moder til alt liv som befinner seg på jorden.  Hovedkortene er forbundet med helt grunnleggende sider av menneskelig liv og bevissthet. Det finnes et snev av keiserinnen i oss alle. Men det finnes også et snev av Eneboeren og Den hengte mannen i oss alle.

Når kreftene i disse kortene viser seg i vårt liv, er det lett å bli litt besatt og miste noe av gangsynet. På samme måte som en nybakt mor kan bli besatt av morsrollen, og en nyforelsket blir besatt av forelskelsen. Disse kortene får oss lett til å miste litt bakkekontakt. De tar oss med til en større og mer altoppslukende måte å oppleve virkeligheten på. Det kan være gjennom at vi blir besatt av uløste og fortrengte deler av oss selv (djevelen ) eller at vi tar av i optimisme og voldsom tro på at alt er rosenrødt og fantastisk ( stjernen ).  I kjærligheten viser disse kortene at vi kan bli litt besatt og ensporete, men de viser også at vi er i kontakt med, eller trenger å komme i kontakt med de sidene av vår egen psyke som akkurat det kortet du har trukket representerer.

Det finnes 22 kort i den store arkana. Det første av de er narren, som vi gjenkjenner som jokeren i den vanlige kortstokken.

 

DEN STORE ARKANA

 

Narren

   0 Narren

Narren er knyttet til tallet 0. Narren er begynnelsen og slutten. Narren er den uskyldige som står foran begynnelsen av sin reise. I kjærlighet viser narren til uskyld, naivitet og åpenhet. En person som preges av narren lever i øyeblikket.  Planlegging av fremtiden og sikring av alderdom er lavt prioritert. Å leve i øyeblikket er høyt prioritet. Narren betyr at man kaster seg ut i livet og må ta en sjanse, uten å vite hvordan det går.

Magikeren

   1 Magikeren

Magikeren er opptatt av ord og tanker. Magikeren har ideer som han/hun ønsker å teste ut. I kjærlighet vil magikeren gjerne ha ting på sine egne premisser. Magikeren kan sjonglere og styre fælt. Det er også lett for et menneske preget av dette kortet å ha mange teorier om hva kjærlighet er, som skal testes ut. Magikeren har ofte mange baller i lufta og ser mange muligheter. Magikeren får ofte det han/hun vil, hvis de klarer å bestemme seg. men det kan lett bli for mange muligheter og fristelser.

Høyesteprestinnen

   2 Høyesteprestinnen

Dette korte viser til intuisjon og en kjærlighet som går utover det personlige. Når man preges av høyeste- prestinnen er kjærligheten ofte noe som er sterkere i den indre verden enn i den ytre. Det kan like lett være en drøm og en lengsel, som virkelig kjærlighet. Høyeste prestinnen er mer opptatt av åndelig og sjelelig enhet, enn av den fysiske og seksuelle. I kjærlighet er det drømmen og den indre kontakt som holder kjærligheten i live.  Noen ganger viser kortet til en platonisk form for kjærlighet. Høyeste –prestinnen kan elske uten å bli elsket tilbake.

Keiserinnen

   3 Keiserinnen

Her har vi den moderlige og sanselige kjærlighet. Husk, dette er ikke bare moderen, men også konen og hustruen.  Når man preges av dette kortet har man masse omsorg, sanselighet, nytelse og kjærlighet å gi. Man øser sin overflod ut over de man elsker. Det viser også til personer som er klare til å få barn og stifte familie.  Under keiserinnens innflytelse blir man ikke egoistisk. Det er en glede å se andre vokse og utvikle seg, og man får tilfredsstillelse av å tilfredsstille andres behov.

 

Keiseren

   4 Keiseren

Detter er den strenge far og den som skaper orden og struktur. Keiserens kjærlighet er av den beskyttende og bestemmende typen. På sitt beste er keiseren evnen til å verne om kjærligheten og bygge ytre rammer den kan blomstre innenfor. Vi kan kanskje kalle keiseren for kjærlighetens gartner. På sitt verste blir keiseren den autoritære tyrann som sperrer kjærligheten inne i et alt for trangt bur.  Keiseren viser sin kjærlighet gjennom å ta ansvar for de/n som elskes.

Høyestepresten

   5 Høyestepresten

 

Dette kortet er knyttet til sannhet og formidling av høyere mening. Kjærlighet preget av dette kortet følges ofte av en følelse av at det er en større mening med at man kommer sammen.  Behovet for en felles visjon og sannhet er sterk. Siden kjærligheten bygges på høyt ragende verdier vil kjærligheten fort forsvinne hvis man begynner å lure og trikse. Her må sannhet sies og høye normer overholdes for at kjærligheten skal få blomstre. Snarveier og småtriks fører ikke frem.

De elskende

   6  De elskende

 

Dette kortet er selve kjærlighetskortet. Her er man hals over hode forelsket og svever på lyserøde skyer og drømmer. Realismen har tatt en lengre ferie og alt synes bare å være kjærlighet og glede. Det er som det man elsker gir en følelse av helhet. Som om noe man manglet endelig er kommet tilbake. Rådet her er å nyte det så lenge det varer. Virkeligheten vil før eller siden ta deg igjen.  Kortet sier også at du hele tiden må foreta noen valg. På en måte kan du like godt kaste deg ut i kjærlighetens favntak, fordi fornuften vender uansett ikke tilbake før du er igjennom på den andre siden.

Vognføreren

   7 vognføreren

 

Fokus og evne til å samle seg dukker opp i dette kortet. her gjelder det å ikke la seg lede av tilfeldige impulser og distraksjoner. I kjærlighet som i andre ting gjelder det å samle tømmene i din hånd. Det er viktig å se hvor du vil. Hvor vil du være om ett – tre –ti år. Her skal du sette deg mål og arbeide mot dem.  Hvis det du står oppe i ikke kan føre deg dit du vil, så må du enten forandre retning, eller finne deg noen andre å reise på kjærlighetsstien sammen med.

Styrke

   8 Styrke

Dette kortet viser at du har mye kraft og vilje i deg. Det viktigste nå er ikke at andre elsker deg, eller at noen roser deg. Det viktigste er at du kjenner på ditt eget hjerte. At du tør å følge din egen sannhet og din egen vei. Hvem elsker du og hvordan elsker du?  Det er de viktige spørsmålene. Her trenger du mot og kraft til å gjøre det du selv finner riktig, uten å bry deg om hva andre måtte tenke og mene.

 

 

Eneboeren

   9 Eneboeren

 

Eneboeren er ikke det enkleste kortet å få opp i forhold til kjærlighet. Eneboeren sier at du må gå i deg selv og granske dine egne behov og motiver. Det sier at du muligens kan tro at noen andre kan gjøre livet ditt bedre og lettere. Sannheten er at du må se på deg selv og forandre deg selv først, hvis du ønsker at det ytre livet ditt skal endres. Kort sagt, lær å elske og leve med deg selv, så vil andre også lære å elske og leve med deg.

Lykkehjulet

  10 Lykkehjulet

Hoppsann. Det går opp og ned her i livet.  Lykkehjulet sier at du er ute på en liten kjærlighetens heisatur. Ting kommer og går og du vet aldri helt hvor du står eller hva som skjer. Men det er ganske morsomt å være underveis. Når du er under lykkehjulets innflytelse er det viktig å ikke ta verken seire eller tap for tungt. Ting kommer og går og bare skjebnen avgjør om noe forblir. Lek litt med livet og si ja til mulighetene som byr seg.

 

Den store arkana Kort 11-21
Rettferdighet

 11   Rettferdighet

Når du preges av dette kortet så «sitter du i saksa». Ofte er du inne i forhold du ikke kan komme deg ut av på en god stund. I verste fall blir du viklet inn i langvarige juridiske konflikter med rettsapparatet. I kjærlighetens verden sier dette kortet ofte at du og den du elsker/har elsket har mye gammelt og uoppgjort mellom dere. På mange måter er dere bundet sammen på godt og vondt til dette har «spilt seg ut». Det viktige her er å håndtere det som skjer på en balansert og fornuftig måte.   Valget du har er ikke å bestemme hva som skjer, men måten du tar det som skjer på.

 

Den hengte mannen

   12 Den hengte mannen

 

Den hengte mannen kan vise til en utfordrende situasjon. Kortet sier er at man er hjelpeløs i forhold til hendelsene som skjer. På mange måter er det beste man kan gjøre med dette kortet å akseptere skjebnen og overgi seg til universet. Kortet krever at man er villig til å ofre noe. Du kommer best ut av møtet med dette kortets energi gjennom å ikke tenke egoistisk eller prøve å få din vilje gjennom. I kjærlighet er det snakk om ett offer, men også om forberedelse til noe nytt som kommer senere.  Hvis du ikke mestrer kortet vil du selv ende opp med å føle deg som et offer.

Døden

   13 Døden

 

Fatt mot hvis dette kortet dukker opp. Det er kanskje ikke riktig tid for å kaste deg inn i nye armer og eventyr, men det er en utmerket tid til å slippe taket i gamle «ryggsekker» og stivnede livssituasjoner. Kortet ber deg se på hva du ikke lengre har bruk for, og slippe det. Hvis kortet tvinger deg til å gi slipp, så vit at det som fjernes blir borte fordi det ikke lengre er sterkt og levende. Døden fjerner det som allerede har utspilt sin rolle.

Måtehold

    14 Måtehold

 

I dette kortet ligger mye lengsel. Det søker det skjønne og det som går ut over det fysiske og jordiske. I kjærlighet viser kortet til lengselen etter dype og intime møter. Gjennom å elske og gi av seg selv til andre vil man bli forandret og renset. Det er som noe tredje og sterkere kan oppstå i møtet mellom to parter. Kortet sier at du bør være klar for en indre reise, som vil forandre deg for evig tid.  Kortet varsler renselse og evnen til å finne sannhet og balanse … husk at det ikke alltid er verken lett eller smertefritt å finne og leve i harmoni med skjønnheten.

 

Djevelen

 15 Djevelen

Djevelen lokker og frister. Djevelen viser deg det du lengter etter, det du har fortrengt og forkastet i deg selv. Djevelen lokker deg til å leve ut dine drømmer og besettelser. Til å gå over grenser. Men djevelen kan også lokke deg inn i sjalusien og eiertrangens fangarmer. Djevelen viser deg skyggene dine. I kjærlighet kan den vise begjær og besettende lidenskap. Den knytter seg til kroppen, sansene og det seksuelle. Djevelen kan varsle om intense og spennende tider. Eller om å møte sin egen fangevokter. Det kan være usigelig mye latter og glede bår man går i møte med djevelen, men ofte tilsvarende mye smerte og uforløst lidenskap.

 

Tårnet

   16 Tårnet

Djevelen lokker og frister. Djevelen viser deg det du lengter etter, det du har fortrengt og forkastet i deg selv. Djevelen lokker deg til å leve ut dine drømmer og besettelser. Til å gå over grenser. Men djevelen kan også lokke deg inn i sjalusien og eiertrangens fangarmer. Djevelen viser deg skyggene dine. I kjærlighet kan den vise begjær og besettende lidenskap. Den knytter seg til kroppen, sansene og det seksuelle. Djevelen kan varsle om intense og spennende tider. Eller om å møte sin egen fangevokter. Det kan være usigelig mye latter og glede bår man går i møte med djevelen, men ofte tilsvarende mye smerte og uforløst lidenskap.

 

Stjernen

  17 Stjernen

 

Her stråler hjerte mot hjerte. Man ser sjelen i andres øyne og drømmer om skjønnhet og glede. Alle de negative og grumsete følelsene er fraværende og alt er fryd og gammen, så lenge det varer. Kortet viser til mange muligheter, håp for fremtiden. Her finnes store planer og forventninger. I kjærlighet er det nesten ingen grenser for idealisme og tro. Å være i kortets energi er fantastisk, pass bare på å puss brilleglassene en gang iblant. Ellers kan du risikere en krasjlanding når drømmene tar slutt og en annen og hardere virkelighet innhenter deg.

Månen

  18 Månen

 

I månen er man fanget i sin egen indre usikkerhet. Du vet aldri hva du føler, eller hva andre føler. Du er usikker på hvor du står.. og hvor du har lyst til å stå. I det ene øyeblikket kjennes det slik….og i det neste slik. Innvollene har en tendens til å være i opprør. Du blir usikker, variabel i humøret og har tendenser mot indre følelsesmessig kaos.  For å mestre dette kortet må du bli venner med deg selv og din egen indre rytme. Hvis du prøver å klamre deg til ytre sannheter og en stabil og uendret verden, så blir det bare kaos. Kunsten er å stole på sin egen indre rytme. Å stole på at kraften i bevegelsen i ditt indre vil ta deg dit du skal. Du trenger rett og slett ikke å føle det samme hele tiden.

 

Solen

   19 solen

 

Hvis du er opptatt av å bli elsket, eller av å skulle finne noen å elske når du er under dette kortets innflytelse, så går du glipp av en vidunderlig mulighet. I dette kortet er det først og fremst gleden over deg selv og ditt eget liv som fører til kjærlighet og glede over andre.  Kort sagt, hvis du liker deg, så vil andre like deg. Hvis du gleder deg over livet, så vil andre glede seg over deg. Så enkelt er det, finn gleden først. Deretter kan du dele den med andre.

Dommedag

    20 Dommedag

Dette er kortet som sier at du må våkne. Enten vekke til live følelser og krefter som du har latt synke ned i vanens og lathetens indre myrlandskap. Eller du trenger å renske ut svært så mye av det gamle i livet ditt, så du kan føle at friske vinder tar tak i deg og gjør deg levende. dette kortet sier at det er bare en vei å gå. Fremover til noe nytt. Ved siden av tårnet er det kortet som varsler de største forandringer, ofte av ufrivillig karakter. I kjærlighet vil det si: Det som var er borte. Du må enten gjenskape og opplive det du har, eller forlate det og gå til noe helt nytt. Som sagt, å tviholde på at ting ikke skal forandres er dømt til å mislykkes.

 

Verden

   21 Verden

 

Å være her føles som å endelig ha kommet hjem. Det sier at du er der du skal være, og gjør det du skal gjøre. I forhold til kjærlighet forteller det at man opplever det som skjer som sant og riktig og som å ha en dypere mening. I noen posisjoner kan kortet vise at man savner denne følelsen av mening og tilhørighet. Eller at man lurer seg selv til å tro at man har det, når det slett ikke er tilfellet. Kortet gir åpning for fullbyrdelse og realisering av mulighetene som ligger i situasjonen. Man vil rett og slett ha alt man trenger for å komme til mål.