Tarotkort – en kosmisk billedbok

Tarotkort – en kosmisk billedbok

av | Se disse artiklene, Artikler: tarotkort

Av Per Henrik Gullfoss

Det som ikke bør glemmes og forsvinne i denne overfloden av spirituelle kortstokker er den historien og spesielle forbindelse med urgammel visdom og arketyper tarotkortene tilbyr.


De virker ikke bare som svar på spørsmål eller som rådgivende visdomsord, men som veivisere til kontakt med et dypere mysterium: Selve livets flyt gjennom den fysiske verden og en større innsikt i hva vi egentlig holder på med her nede på jorden.
Det aller viktigste med tarotkortene for de som studerte dem før i tiden, var ikke å bruke dem som spåkort. Mange var rett og slett motstandere av dette, som de så som en slags degradering og tvilsom bruk av kortenes hellige energi og visdom.

Den store arkana

Hovedkortenes mytiske fortelling
De 22 kortene i den store arkana er ofte sett på som en skjult billedbok over mytisk kunnskap og visdom, som overlevde middelalderens bokbål og forfølgelse av annerledes tenkende, fordi de fortalte historien gjennom symboler.
Vi kan se på denne historien fra mange vinkler. Vi kan kalle den store arkana for fortellingen om menneskets reise på planeten. Vi kan bruke de som en beskrivelse av selve bevissthetens tilstedeværelse og utfoldelse. Eller som en dypere og alternativ versjon av bibelens skapelseshistorie og det spirituelle budskap. Eller vi kan se det som en beskrivelse av menneskets vei fra uvitende ignorant som vil selge bestemora si for glassperler til opplyst og bevisst kosmisk skaper og kjærlighetskilde.

Kort 0-11:

Fra uskyldig naturmenneske til sivilisert individualist
Fortellingen begynner alltid med Narren. Den uskyldige. Barnet og ånden som er ren i sin kraft. Den som ikke har noen agenda og derfor er uberegnelig. Som det heter seg, det er av barn og fulle folk man får høre sannheten. Narren er kort 0.

Kort nr. 1 er Magikeren. Som vi vet fra datamaskinenes verden er 0 og 1 alt det vi trenger for å skape en uendelighet av informasjon, spill og virtuelle virkeligheter. Narren er åpenhet mot alt som skal skapes. Magikeren er den som vet og den som velger. Med en gang noe er skapt, så er muligheten grepet og hjulene satt i gang. Narren er Evigheten og Magikeren er den som trer frem i tiden og sier bli lys, eller skal vi gå på kino og ta en dans.

Med en gang noe er skapt, så oppstår det et mysterium med det uskapte. Det gjør også at vi oppdager den usynlige tråden av kjærlighet som holder alt sammen.
Det er den tilstanden Høyeste-prestinnen representerer som gjør at vi alle er ett, selv når vi er separate.

Hun etterfølges av Keiserinnen, som sørger for at livet og kjærligheten tar form og får uttrykk. I skapelseshistorien er hun moder jord, barnets mor og naturen som gir av sine gaver uten å kreve honorar. Disse arketypene har skapt livet. Men når livet er skapt av naturen, så oppstår det også lover og en ordnende kraft som styrer det som skjer på jorden. Dette er Keiseren, eller faderen. Barnet ser på det guddommelige som denne kraften av styrke og styring. Men Keiseren kan også sees på som gartneren som er satt til å stelle og sørge for at Edens have (jorden) blir enda vakrere enn det den er i sin ville tilstand.
Det neste kortet som kommer inn er Høyestepresten. Vi kan se at menneskets bevissthet er i ferd med å stige frem. Det har begynt å organisere sin virkelighet i byer og sivilisasjoner, men retter samtidig blikket mot himmelen og søker et annet svar på livets mysterium enn det moder jord kan gi. Det søker å forstå hva hensikten med det hele er og hva universet eller gud mon tro hadde for slags planer eller ideer med å skape hele denne «haven» og mennesket midt i det hele?

Et av svarene er at mennesket selv må finne sin mening. I sin søken og nysgjerrighet søkte det kunnskap og resultatet var at det begynte å få andre lyster og gikk ut over sine gitte betingelser.
Kortet Elskerne viser hvordan mennesket tilsynelatende forlot Edens have for å utvide sin bevissthet gjennom å følge sine lyster og søke det som danset i deres hjerter og sinn.

Den neste del av historien fortelles av Vognføreren som viser at mennesket raskt måtte lære seg å prøve å holde skuta på rett kjøl. Det var nødt til å utvikle evnene til selvdisiplin, fokus og målrettethet for å komme dit det ville istedenfor å havne i grøfta eller surre rundt i evige gjentagelser.
Kort nummer åtte og ni er Styrke og Eneboeren. Begge forteller historien om at mennesket må lære om individualitet og selvstendighet for å finne ut hvem det er. Styrke er det som gir individet mot til å følge sin egen handling og vilje til å skape sin egen skjebne og virkelighet. Eneboeren er den som lærer oss å stå for oss selv og følge vår egen indre overbevisning, istedenfor å bli feid avsted av massenes hysteri og følelser. Begge deler høyst nødvendig for å bli et individ som siden kan søke ny opplysning og finne veien tilbake til helheten.
Men den historien starter først i kort nr. 12 som snur det hele på hodet. Først møter vi alle mulighetene som fellesskapet og det samfunnet som menneskene skaper i den fysiske verden har å tilby.
Lykkehjulet åpner nye dører og viser oss at det meste er mulig, i hvert fall i teorien og for den som har lykken med seg.

Rettferdighet på sin side forteller oss om hvordan lovene på jorden virker og hva som skjer hvis vi ikke følger dem. Det kan gjelde de menneskelige lover som ofte er mer temporære og vilkårlige. Eller de evige lover som alltid er gyldig og alltid vil sørge for at vi lærer om konsekvensen av våre egne handlinger, tanker og følelser.

Kort 12-17

Verden var til for meg, men plutselig er jeg til for verden.
Den Hengte Mannen snur alt på hodet. Verden er ikke lengre til for at jeget skal formes. Jeget er til for å dele sine gaver med verden. Det er Odin som ofrer seg selv til seg selv for å få bevissthet og visdom. Eller Jesus som gjør det samme for å gjøre slutt på alle forhandlingene med «gudene» og vise mennesket en vei til uselvisk kjærlighet. Den største gaven man kan få, er å elske og dele av seg selv med andre sier historien som Den Hengte Mannen forteller.

Dette kortet etterfølges av Døden. For å bli noe nytt må man gi slipp på det gamle. Døden er egentlig et vakkert kort som forteller at alt som er vil miste sin nåværende form og gå over i en annen.

Etter Døden kommer Måtehold (Temperance). Her prøver mennesket å føye sammen de forskjellige bitene og finne en ny, sann og ren helhet. Dette er veien til kunstneren og den åndelige søker. Dette er streben etter å finne tilbake til mysteriet, bli hel og erfare det som er hinsides det du allerede er blitt.

Men hva er det første vi møter på veien mot større renhet, klarhet og innsikt? Det er Djevelen, som lokker med alle sine planer, belønninger og jordiske tilfredsstillelse. Går vi tett på Djevelen så gjennomskuer vi våre demoner og forkledninger. Vi ser at Djevelen også tilbyr visdom og stor forståelse. Vi blir venner med vår intuisjon og våre instinkter. Vi forstår at naturen ikke er åndens fiende, men åndens venn. Vi forstår at lyset og mørket ikke er atskilt, men danser sammen i livets regnbuer.

Vår gamle verden bryter sammen i Tårnet. Virkeligheten faller i knas og vårt falske ego blir avslørt når forskalingen raser sammen og vår sanne natur og identitet viser seg.

Dette er fortellingen om at vi ser Lyset for hva det egentlig er. For etter Tårnet og lynnedslaget som raserer vår falske verden kommer Stjernen til syne. Stjernen er håpet og visjonen. Forståelsen av at alt er mulig og øyeblikket hvor himmelens porter åpner seg og viser oss at det finnes en ledestjerne vi kan følge på veien hjem.

Kort 18-21
Det siste arbeidet

Men hvor lenge var Adam i paradis? For mange føltes det som om arbeidet var gjort og at vi hadde funnet svaret og så at alt var mulig og kunne danse i lyset. Men vi glemte at vi først måtte bli det vi egentlig er, slik at vi ikke lengre var skyggen og mørket som stoppet lyset fra å flyte i og gjennom oss.
Etter Stjernen kommer kortene Månen og Solen. Vi må bli venner med oss selv og gjenskape vår individualitet og personlige uttrykk slik at det er i samsvar med vårt høyere selv. Som sagt; for å la lyset skinne gjennom oss må vi først akseptere alle våre reaksjoner og verdens hendelser slik at vi som Månen kan reflektere livet uten å kaste vrengebilder ut mot verden.

Solen forteller historien om å komme i kontakt med vår essens og vår kjerne, slik at vi blir opplyst innenfra. Den viser at vi må gjenfinne og slippe til forståelsen og opplevelsen av at vi er selve Livet som i all sin glede og henrykkelse stråler ut. Vi er lyset som skinner ut i verden, akkurat som Solen er lyset som gir oss lys og varme. Når du forstår at det å være Deg som individ er å være en sol i verden begynner sutring, selvmedlidenhet og selvbebreidelse å opphøre. Hvorfor i aller huleste skulle du drive det når du har erkjent og forstått at din natur som individ er lys? At din essens er liv, som fryder seg ubetinget over sin eksistens og bevissthet!
Helt mot slutten kommer Dommedag, eller Ragnarokk som det kalles i norrøn mytologi. Det vil si at alle kreftene som før har vært atskilt og separert kommer sammen. Det som er dødt våkner til live. Det som er langt borte kommer nært. I norrøn mytologi møtes alle livets krefter på den store sletten og utkjemper et siste drabelig slag. Det ender med at verden går under.

I den individuelle fortellingen er det ditt gamle jeg som forsvinner. Den du trodde du var blir borte og intet er tilbake. Ut av tomheten stiger en ny verden frem.

I den norrøne mytologien har jorden født en datter like vakker som seg selv, gullbrikkene stilles opp og spillet begynner på nytt. I kristendommen er tiden kommet for himmelen og evig fest og feiring.

I Buddhismen er det antagelig tid for inntreden i Nirvana og en eksistens av samtidig væren og ikke-væren. I tarotstokken viser det siste kortet Verden gjerne det gjenreiste Jerusalem. I den norrøne mytologien er dette Balder, den vakreste og reneste av alle guder som kommer tilbake og er gjenfødt. Balder er den evig uskyldige, eller narren, som stiger frem. Bitene er samlet. Du vet hvem du er og hvorfor du er her. Endelig kan du leve livet med full tilgang på din sjels essens og viten om din opprinnelige natur. Glemselens lek er over og du har kommet hjem til deg selv.

Det fine med denne fortellingen i bilder er at den ikke er hogd i stein. Bildene forteller en ny historie hver gang du ser på dem med nye øyne. De fornyer seg og utvikler seg sammen med din bevissthet. Derfor vil du kanskje oppdage en helt annen fortelling i kortene enn den jeg nettopp har fortalt deg. Eller så berører kanskje våre virkeligheter hverandre og du utdyper den samme historien som jeg forteller gjennom å bringe ditt unike perspektiv og forståelse inn i historien.

Det er jo slik at historien som kortene forteller ikke bare er en fortelling vi blir fortalt, men en historie vi selv forteller og er medskapere av.


Per Henrik Gullfoss, astrolog, tarotlegger, foredragsholder, kursleder, forfatter www.gullfoss.no

Flere artikler: