Velg en side

Ikke la deg manipulere  av andre, uten å bli den som overkjører og tar makten fra andre.
Misforståelser kan  oppstå. Skift dine mål i samsvar med endringene som skjer rundt deg..