Velg en side

Gå  til kanten av komfortsonen og kaste deg utfor. Du kan aldri være trygg på at vingene du aldri har brukt holder, før du tar de i bruk.