Velg en side

La ditt sinn være åpent for nye ideer . Lært om likheten mellom fantasi og “virkelighet”. Skaper drøm virkelighet, eller fører virkeligheten til at man drømmer? I dag er dagen for å se hvordan mange sider, synspunkter og perspektiver til sammen danner et helt bilde.