Føler deg overmannet og forvirret.? Slik er det når nye dører åpnes