Dører åpnes i dag for den som hører og forblir sann mot seg selv.