Gi slipp på det som har vært og se fremover mot det som skal bli. Fremtiden er her…. Ta imot.