Hvis du trenger og tror du vil finne støtte, så vil den være der.
Halvhjertede bønner blir ikke besvart.