Verdsett det du har skapt . Kjenn gleden over alt som har blitt virkelighet. Det at du i dag står der du står og kan gjøre det du kan vokser ut av fortidens innsats