Du kan!
Bare du kan ta ansvar for å skape ditt liv slik du ønsker å ha det..