Skap trygghet for det nye. Beskytt det som trenger å vernes..