Hent vann fra livets brønn og gjør verden fruktbar.