Det du gjør mot andre, gjør du mot deg selv.
Medfølelse og det indre hjertet gjør at du føder kjærligheten til deg selv.
Husk at det å elske deg er å elske oss.