Velg en side

I dag vil du kunne se og høre ting som gir deg en dypere forståelse av den spirituelle mening  som ligger i kjernen av ditt liv. . Det er i orden å ikke vite om du er den som gir eller den som får.