Velg en side

I dag er du svaret. Se hvor det er kaos, hvor det baller seg til. Om det er i den indre eller den ytre verden. Bruk din styrke og din karisma til å skape en situasjon som gjør at svaret kan komme frem.