Lek at du  eksisterer på en høyere frekvens enn du gjør, og du vil forflytte deg mot denne frekvensen.