Du er en del av naturen og menneskeheten. . Syng din stemme, fyll din plass og gi din gave.