Det som har blitt holdt tilbake vil bryte gjennom . Eksplosjoner kan forekomme!