Velg en side
Av Per Henrik Gullfoss

Innledning

Denne boken er en instruksjonsbok for hvordan du kan slå på og følge din medfødte GPS. Navigatøren vil alltid vise deg hvor du er, hvordan det ser ut rundt deg og hvordan du kan stake ut den best tilgjengelige kursen. Den vil også kunne vise deg hvor du egentlig vil, og hvorfor du vil dit! Gjennom å lese dette kartet vil du få en forbedret forståelse av terrengets egentlige beskaffenhet og natur. Men la oss begynne med en advarsel. Det finnes mange veier til Rom og ingen av dem er mer sann enn de andre.
Hvis du tror at det finnes en spirituell sannhet som kan formes i ord og stå fast fra evighetenes ene ende til den andre, tar du feil. Det første skritt på veien til å leve i absolutt sannhet, er dermed å slippe taket i sannheten som en fast ramme eller definisjon av noe evig og uforanderlig.
Hvis du ønsker å forstå Gud må du kunne forestille deg at Gud ikke finnes! Høres det merkelig ut? Det er som alt annet åndelig egentlig enkelt og selvinnlysende. Hvis Gud finnes så er Gud større enn det du forestiller deg akkurat nå. Din forestilling om Gud holder deg med andre ord fast i noe som er for trangt og for lite for å kunne romme den fulle bevisstheten om guddommelighetens væren og natur. Hensikten med denne boken er å gi deg redskaper og retningslinjer for hvordan du finner din egen vei og sannhet gjennom den labyrinten det jordiske livet til tider er.
Boken er en manual som viser deg hvordan du kan vekke opp kartleseren i ditt eget sjelelige navigasjonssystem. Du kan fortsatt dra på lykke og fromme uten å vite noe om hvor du er eller hvor du vil ende opp. Men straks du slår på din indre GPS så vil den gi deg nødvendig informasjon. Det vil fortelle deg hvor du er og hvordan du kan fortsette videre på denne reisen tur-retur evigheten.

Sannheten er i uendelig bevegelse og skapelse, akkurat som universet. Den kan være endimensjonal eller strekke seg fra tidens begynnelse til tidens slutt. Den kan også være tidløs og uendelig. Enhver sannhet har en ramme, og rammen for drømmen og sannheten denne boken dreier seg om er det jordiske liv.
Litt enkel logikk er alt som skal til for å forstå at vi er mer enn form og fysikk. Vi har bl.a. drømmer, følelser og tanker, som er uten form og fysikk. Den logiske konklusjonen av denne tilstanden fører til erkjennelse av at det finnes noe som var før formen og som dermed eksisterer i det ikke- fysiske. Siden maskiner og rent fysiske ting ikke kan produsere drømmer, så må det være drømmene som produserer det fysiske. I hvert fall hvis det er slik at noe er årsak og noe annet virkning. Hvis alt skjer samtidig og synkront, så blir det annerledes. Men begge veier fører oss til Rom, som i dette tilfelle er erkjennelsen av en grunnleggende spirituell virkelighet som opphav til vår fysiske.
Du vet at noen har konstruert bilen du ser kjøre av sted. Bilen har ikke plutselig vokst ut av veidekket gjennom en konkurranse om hvem som var flinkest til å overleve på motorveiene. På samme måte vil blandingen av logikk og erkjennelse fortelle deg at du er en del av noe som er større og mer varig enn den fysiske rammen du befinner deg i.
I dette jordelivet har vårt ego en tendens til å male seg selv inn i et hjørne. Du er ofte overbevist om at den eneste måten å komme deg ut av dette hjørnet på er gjennom den forvandlingen som populært kalles å dø. Sett fra utsikten aller innerst i din skammekrok ser døden ut som noe som fjerner alt arbeidet du har gjort med å male din livsfrise. Men du kan også sitte i hjørnet og tenke på muligheten for at du er noe mer og større enn din fysiske kropp og tilstedeværelse. Denne boken vil vise deg hvordan du kan bli helt sikker på dette og samtidig navigere deg bort fra det lille hjørnet du har malt deg inn i, uten å tråkke i all malingen og ødelegge gulvmosaikken. Hvis du allerede vandrer bevisst mot oppvåkning på livets landevei, så vil denne boken vise deg hvordan du kan bli din egen stifinner og veileder. Siden din vei gjennom livet er helt unik og går gjennom uoppdaget landskap, så er det bare du som med sikkerhet kan vise deg selv vegen!

La oss se på oss selv som et frø sådd av våre foreldre i livets åker. Hva slags frø er du? Hva er egentlig sannheten om dette frøet som kommer fra sjelens verden og vokser frem som deg? I flere årtusen har mange mennesker påstått at sannheten er en bestemt blomst, sådd av en enkelt gartner som vet alt om hvem du egentlig er. Denne blomsten kan være en rose, en lotus eller en tusenfryd og gartneren kalles Kristus, Krishna, eller Buddha. Noen tar til og med sin sannhet så alvorlig at de tar livet av de som gjør narr av avlingen deres og holder seg til andre blomster i guds have.

Hva er så frøet? Du befinner deg som et menneske her på jorden. Du eksisterer i en form som kalles kropp og har det som kalles personlighet. Dette er det vi kaller virkelighet. Rammeverket for denne måten å eksistere på er tid og rom. Du fødes inn i denne virkeligheten og er her i noen år.
Dette er den første udiskutable sannhet. Du er HER, NÅ. Noen hevder at intet finnes og at alt er en illusjon. Men det er fullstendig bortkastet å ta opp den diskusjonen nå. Hvis terrenget ikke finnes blir enhver form for kartlesing overflødig. Hvis vi godtar at det finnes et indre og et ytre landskap, så blir kartlesing tvert i mot en vesentlig nødvendighet for å finne ut av livet. Du har tilgang til din personlige spirituelle GPS. Du kan bruke den, eller kaste bort tiden på å diskutere om kartet ikke finnes siden alt er en illusjon.
Kan vi med sikkerhet si så mye mer enn at du finnes Her og Nå?

Vel, det er til syvende og sist avhengig av perspektivet du velger!
Hvis du er enig i at vi er ikke-fysiske skapninger som kommer hit for en periode kan vi gå videre.
Hvis du i tillegg har sluppet taket i den gamle forståelsen av livets spirituelle natur (som også kalles for overtro) og er ferdig med å hevde at Gud ikke finnes (som kalles naturvitenskap) så kan du bli med og se dypere inn i den sannhet som ligger bak og gjennomstrømmer alt som er.
Som de gode forskere og søkere vi er starter vi med et spørsmål! Det lyder: Hvorfor i all verden har vi kommet hit? Er vi som enkelte spirituelle sannheter hevder fanget i en evig sirkel av gjenfødelse, hvis største hensikt er å gi oss muligheten til å komme ut av suppa vi har havnet i? Det er som å si at den eneste hensikten med en reise er å komme deg tilbake til utgangspunktet. Eller er jordens en slags staffekoloni eller sorteringsstasjon? Mange åndelige fellesskap har denne forståelse som utgangspunkt for sin seilas gjennom livets farvann.
La oss stable de første byggeklossene på hverandre.
Vi er her vi og vi har en eksistens som er større enn den fysiske.
La oss for letthets skyld kalle den energetiske vibrasjonstilstanden, som er utgangspunkt for vår fysiske eksistens, for vår sjel.
På dette tidspunkt i vår utvikling kan vi trygt forkaste sannheten om at verden er en slags maskin og at vi ved en tilfeldighet vokste frem inne i denne maskinen og utviklet noe som kalles bevissthet og følelser.
Jeg finner det ganske underholdende at nettopp de som hevder at livet er en slags teknisk mutasjon hevder at de står under logikkens høye beskyttelse. Tesen om at hensikten, meningen og opprinnelsen til universet er en meningsløs tilfeldighet som har kommet ut av intet og bare er et blaff i et ellers uforståelig engangstilfelle av et univers… er så langt jeg kan forstå det, den mest ulogiske og vettløse forestillingen om universet som noensinne er blitt fremsatt.

La oss stille gjøre spørsmålet mere personlig. Hvorfor har du kommet til jorden og tatt form av et menneske? Har noen tvunget deg? Eller må du sone på grunn av dine onde gjerninger i tidligere liv (karma)? Eller er det bare universet som er litt sadistisk i sin natur og liker å plage deg og holde deg borte fra din rettmessige tilstand av enhet og lys? Er du en slags tilfeldighet som plutselig kommer hit med tanker og følelser, for så å forsvinne igjen og bli borte for godt? Denne boken er for de som tror det finnes en større mening og hensikt med at de er kommet hit til det jordiske liv. Enda mere presist så er dette en GPS for de som virkelig har lyst til å finne ut hvorfor akkurat de er komme hit og finnes Her og Nå.
I deg selv kjenner du noe som heter din frie vilje. Det er ikke alltid du vet akkurat hva du vil her du går rundt som en toføtting på bakken, men du kjenner det veldig godt hvis noen tvinger deg til å gjøre noe du ikke vil! Det er forjævlig ubehagelig. Siden du bærer lengsel etter frihet i deg, så kan du gå ut i fra at det er en del av deg og dermed din sjels natur. Du kan også kjenne at din sjel vil deg vel og ikke ønsker å plage deg. Hvordan vet du det? Vel noen logiske sannheter er så selvinnlysende at du ikke kan bruke den mentale logikk til å forstå dem.

Hjernen trenger å forstå ting gjennom å se det i kontrast og sammenheng. Derfor vil jeg prøve å si det på en måte som hjernen kan forstå. Siden vi har en sjel og sjelen er en del av vår spirituelle natur, så er det jo rene galskap å hevde at denne sjelen vil plage oss og påføre oss lidelse fordi den elsker oss så høyt. Men både Østens og Vestens religioner har bedrevet slike ulogiske og selvmotsigende krumspring. Gud er snill, men verden er fæl, altså måtte det finnes opp en kraft som ikke var Gud, siden Gud var eneherskende. Denne kraften ble så til en ond djevel /demoner som var i konflikt med den snille Gud. Men Gud som er allvitende hadde selv skapt denne djevelen, som han så i sin allvitenhet hadde tatt feil av. Forsøket på å gjøre en slik Gud god og logisk forståelig er som sagt umulig. Men det vil ikke si at spiritualitet og guddommelighet er ulogisk og uforståelig.

TVERT I MOT: Det er bare noe de som vil ha oss til å tro på deres ulogiske og forvrengte gudsbilde prøver å innbille oss! Det er lett å forstå at naturvitenskapen har fornektet en Gud som er så absurd ulogisk.
Veien til ekte forståelse går kanskje gjennom tanken. Men den stopper ikke der. Den ekte forståelsen er ren og skjer erkjennelse og en tilstand av viten som er hinsides hjernens logikk.
Men vent et øyeblikk. Svært mange som er her på jorden plager hverandre og lider av ymse grunner. Så hvorfor kom vi egentlig hit hvor det er så mye lidelse? Kanskje sjelene som har inkarnert her, eller Gud for den sags skyld, virkelig er en slags sadomasochistisk hevner som vil at vi skal lide og plages. Vi kan heller ikke stole på oss selv, selv om vi vet at noe er helt sikkert.

Mange sier de vet sannheten fordi de kjenner det på seg. Korsfarere, jesuitter, selvmordsbombere og andre fanatikere er i denne skaren.
Tid for å puste og begynne fra bunnen.
Vi er her og vi har en sjel.
Sjelen elsker frihet og den vil oss vel.
Universet er ikke en ondsinnet kraft som er ute etter å plage oss.
Den eneste mulige konklusjon på spørsmålet om hvorfor vi er her blir dermed at sjelen i frihet har valgt å komme hit! Vi må også trekke den slutningen at siden sjelen ønsker å være så mener den at det er noe fint, lærerikt og betydningsfullt forbundet med denne jordiske pakketuren.
Jaha sier jeg. Så sjelen vil meg vel og den er her som meg fordi den ønsker det. Men det gir ikke svaret på hvorfor jeg er her. Hjernen som vil vite sannheten og stiller alle spørsmålene er ikke fornøyd med ferdigtygde svar eller gamle floskler. Hvorfor er det så mye lidelse her nede? Er det nødvendig? Skal det liksom være flott og meningsfullt å være syk og elendig og at en del av menneskeheten dreper, torturer og mishandler hverandre på de mest fantasifulle og utenkelige måter?

Du har kanskje hørt historien om han som søkte gjennom ørken og klatret på fjell i år etter år for å finne frem til mestrenes mester som var sagt å skulle bo helt i utkanten av der nokon kunne bu og fortsatt leve på jorden. Svaret han fikk da han til slutt fant mesteren var at livets mening var tomatsuppe. Vi kan avslutte der hvis du er fornøyd. Det historien forteller er at livet har den mening du legger i det. Antagelig sant nok, men samtidig ikke tilfredsstillende for den som søker å koke sin egen tomatsuppe og ikke har noen oppskrift.

Et kjennetegn med livet på jorden er at vi beveger oss gjennom tidslinjen mot stadig nye erfaringer. Vi opplever med andre ord noe nytt, som vi ikke har opplevd før, og tenker derfor noe vi ikke har tenkt før.
Vi kan ta et nytt og viktig sprang med våre logiske syvmilsstøvler og slå fast at det vi gjør; er nøyaktig det vi er kommet for å gjøre. Vi kan med andre ord ikke gjøre det galt. Hvis du følger med på dette spranget så er det selvinnlysende at vi er kommet for å ha nye erfaringer og for å tenke nye tanker. Vi er altså kommet for å gjøre noe vi ikke helt vet hva er før vi har gjort det!

Uansett hva du gjør, så er det en ny erfaring. Hvis du gjør samme bevegelsen ved samlebåndet for 213746 gang, så er det en ny erfaring i forhold til å ha gjort den 213745 ganger. Kanskje det var akkurat denne siste gangen som gjorde at du sa opp jobben, døde av hjerteinfarkt, eller ble spirituelt flombelyst?
Lurer du på hva som er meningen med ditt liv? Da er det bare å se deg rundt og slå fast at akkurat Her akkurat Nå, er dette meningen med mitt liv. Hvordan kan du vite det? Siden det er det du opplever. Hadde det vært noe annet som var meningen Her og Nå, så ville det jo vært det du opplevde! Av og til er logikken veldig enkel, når vi lar den være en sirkel istedenfor et åpent sår av uforenelige motsetninger. Ønsker du å finne en ny eller ha en annen mening med ditt liv? Vel, da må du begynne med å drømme en annen drøm! Men mer om det siden.

Begynner du å få tak i grunnprinsippene for å bruke din spirituelle GPS? Du begynner alltid reisen fra nøyaktig det stedet du er! Har du noen gang prøvd å følge et geografisk kart, uten å vite hvor du var? Jeg kan fortelle deg at det er fullstendig umulig.
Når du finner din nåværende posisjon på kartet, så kan du begynne å bruke GPSen. Men for å trøste de av dere som ikke har peiling på hvor dere er. Det første vår GPS gjør når vi slår den på, er å få informasjon om hvor vi er. Straks det har skjedd blir det helt tydelig at vi er på en spirituell reise og at sjelen ikke har plassert oss i en straffekoloni, eller satt oss til å skrelle poteter og sagt at vi ikke får gå før alle potetene er skrelt. Men det å ikke gå før alle potetene er skrelt kan på den andre siden være en ny erfaring som får oss til å tenke tanker vi hittil ikke har tenkt! Kanskje din GPS leder deg fra potet til potet og hjelper deg til å skrelle poteter med perfeksjon og visdom?
Mange sjeler er så ivrige og modige at de er villige til å gå gjennom virkelig tøffe tak for å få nye erfaringer og ny innsikt? Akkurat som noen mennesker tyner seg til det ytterste for å komme til sydpolen, vinne en konkurranse, eller bare for å finne grensen for hva de kan tåle! Sjelen har den samme fandenivoldske innstilling til livet, som noen av oss har til det å leve fullt og helt.

Hvorfor skulle ellers sjelen risikerer livets smerte og elendighet, om ikke for å erfare sin egen grense og eksistens på nye og ukjente måter.
La oss si at vi begynner å skjønne sjelens motivasjon for å komme hit. Kanskje ikke akkurat hvorfor din sjel er akkurat her. Men vi vet at du, som alle oss andre er her for å utforske, oppdage og erfare din eksistens og livets natur på nye og ukjente måter.
Vi begynner å få en forestilling om drivkraften som ligger bak den fysiske virkelighet av tid og rom og sjelene som reiser gjennom den.
I neste steg skal vi se litt på landskapet vi reiser gjennom, kjøretøyene vi har tilgjengelig og hvor vi egentlig vil med reisen.

Les mer fra boken på våre medlemsider. 

***