Det er en underlig uke som utfolder seg. Full av valg og muligheter. Men det er to store fallgruver. Hvis du kun ser det som er nært og bare er empatisk og emosjonell så mister du oversikten og blir sittende bom fast i konsekvenser du ikke forutså. Hvis du bare bruker overblikk og vidsyn vil du møte stadig sterkere og sterkere motstand. Det er som om noe trekker deg ut av din frie flukt og tvinger deg inn i følelser og uvesentligheter. Rådet er derfor å holde ett øye på veien du ferdes langs og alle tingene som dukker opp der og krever din oppmerksomhet. Samtidig holder du det andre øyet på målet og hvordan det ser ut fremover på veien. Fjernt og nært på en gang gjør susen. Nær i hjertet, men fri og åpen i tanken. På et dypere plan innleder denne uken et stort og viktig skifte. Uranus går inn i tyren og gjør at det fysiske blir langt viktigere å forstå for å finne frihet. Frihet kan ikke lengre være frihet fra, eller frihet til hva som helst. Friheten er å være fri som den du er i den fysiske verden. Dette arbeidet med å transformere vårt forhold til den fysiske verden og jorden vil pågå intenst i de neste syv årene. Ny bevissthet om miljøet og hvordan det vil virke er en viktig del av dette skiftet.