Velg en side

Følelsen av å komme ut av skogen og eventuelle tåke og igjen se veien ligge klart foran en kan være sterk. Spark uken i gang med kraftig og bestemt handling mot dit du ønsker å komme. I alt som skjer kan det være vanskelig å få tak i deg selv og vite hva du egentlig vil med andre. Det hele kan virke litt flytende og uavklart, til det blir tydelig hva som foregår på torsdag kveld. Da vil du se hvordan din drøm stemmer overens med universets orden.

Tenk på universets orden som en flokk gjess som flyt i formasjon mot varmere land,, og deg som en gås som har sin helt egen ide om hvor den vil fly og hvor dette landet ligger. Disse to kreftene kan blomstre sammen, men ikke alene. På søndag kveld vil du begynne å se klarere for deg hensikten og betydningen av gjentagelser og stier som går i sirkel. Det er mange gjentagelser som må til før gjessene kommer frem.