Uken innledes med en fullmåne natt til 4. desember. Kraften i denne fullmånen viser nødvendigheten av å bli kvitt fortidens spøkelser og gi plass til mangfold og ulike synspunkter og valgmuligheter. Den som ser mot fremtiden og mot det som vil komme vil se at lyset sprer seg og peker moten lysere fremtid. Ser du bare mørke og elende, så snu deg og få ett nytt perspektiv på tilværelsen. En av fortidens spøkelser er glorifikasjonen av offeret og den som lider. Se under overflaten på de tradisjonelle verdiene, slik at du kan omfavne essensen de springer ut av. Tiden er kommet for å fornye sitt syn på verden, gjennom å fornye gamle sannheter og dogmer. En evig sannhet må hele tiden fremtre i ny form for å ikke stivne og bli til en stiv og ubrukelig løgn. En måte å skille det forkvaklede og stivnede fra det friske og nye er å se om tanke og handling går hånd i hånd. Er idealene noe som utleves i praksis, eller bare ord?