Karmisk astrologi og Saturn

Karmisk astrologi og Saturn

av | 03. 09. 2020 | Artikler: Astrologi

Av Roar Krogshus

Karmisk astrologi viser tidligere livs hendelser som forklaring på dette livets utfordringer. Både tradisjonell og karmisk astrologi legger til grunn at vi lever mange liv. Likevel blir tolkningene noe forskjellig avhengig av hvilken av de to modellene som benyttes.

Mens tradisjonell astrologi beskriver dine personlige egenskaper i dette livet, med muligheter og utfordringer, så forteller karmisk tolkning hvorfor du har fått/valgt din personlighet slik i dette livet. Karmahoroskopets tolkning beskriver noen av dine tidligere liv, og hva du da gjorde som har fått innvirkning på de personlige egenskapene, som du nå har med deg.
All astrologi legger også til grunn at vi selv har valgt hovedtrekkene i våre liv, det vil si vår personlighet med evner og anlegg, og ikke minst livets utfordringer. Denne forutsetningen baserer seg på uttalelser fra personer som under hypnose har fortalt om sin tilværelse før de ble født. Da ble de vist sine handlinger og svakheter i tidligere liv. Deretter valgte de i sitt neste liv utfordringer for å rette opp disse egenskapene.

Karmisk astrologi rommer derfor beskrivelser av tidligere livs tema som en forklaring på mye av personligheten til vedkommende, på godt og vondt. Som for eksempel forholdet til følelser, seksualitet, parforhold, en eller begge foreldre, det å si sannheten, selvfølelse og lignende.
Når vi skal forsøke å mestre egenskaper som ikke fungerte bra i tidligere liv, så blir det nødvendigvis krevende. Den som aldri har lært å svømme, eller druknet i tidligere liv, er trolig full av frykt for å øve seg i å svømme i dette livet. Altså egenskaper vi strever med.
Planeten Saturn viser hvor frykten og motstanden din er størst. Og hvor selvtilliten er lavest. Samtidig er det her store mengder lettelse kan frigjøres for den som våger å gå inn i frykten. For frykten har som oftest ikke noe med dette livet å gjøre. Følgelig inntrer ikke det som har skapt frykten denne gangen. Det hører en annen tid til.
Jeg skal på neste side gjengi karmisk tolkning av Saturn, avhengig hvor i horoskophjulet den befinner seg.

Merk at horoskopsirkelens inndeling i de 12 husene er annerledes i karmisk tolkning. Her er alle husene på 30 grader og følger stjernetegnet. Altså benyttes likehusprinsippet, og 1. hus begynner på 0 grader i det stjernetegnet hvor Ascendanten er plassert.

Saturn, karmaplaneten – en slitsom, men en belønnende læremester

Vi har alle Saturn i horoskopet. Den symboliserer området i livet og personligheten som er frustrerende, vanskelig å beherske og ofte forbundet med frykt, redsel eller angst. Problemet følger personen over lang tid, men lar seg løse omsider. Men til det kreves vilje til å jobbe med sin egen utvikling, revurdere sine holdninger og forandre lite hensiktsmessige vaner. Når man lykkes med sin indre forandring og personlige vekst, så oppløses problemet.
Frustrasjonen blir borte for den som har mot og vilje til å forandre egne holdninger og adferd. Jeg unner alle å oppleve den usigelige gleden over at 20-30 år gamle plager oppløses som følge av tålmodig forandring av egen personlighet. Frihet fra årelange frustrasjoner og redsel er Saturns belønning for den som tar tak i egne vanskeligheter for å utvikle seg.

Saturn i 1. hus

Først kortversjonen av den tradisjonelle tolkningen av Saturn i første hus:
Personer med Saturn i første hus har ofte hatt en vanskelig fødsel. Det kan skyldes en ubevisst motstand mot å bli født. De komme inn i dette livet med en grunnholdning, riktignok ubevisst, om ikke å være bra nok. Mange kan slite årevis med en dårlig selvfølelse, men den er godt skjult. Fasaden blir derved en beskyttelse mot å vise sitt sanne jeg, et jeg som man ikke er fornøyd med. Man er ikke fornøyd med seg selv, og det blir ofte en indre kamp for å dekke over hvor dårlig selvfølelsen er.

Årsaken til at personen har med seg en slik mindreverdsfølelse finnes i tidligere liv, og fremgår av den karmiske tolkningen:
Egentlig har vedkommende hatt stor motstand mot å være med på denne inkarnasjonen, ønsket ikke å bli født. Derfor kan man ha hatt en vanskelig fødsel.
Grunnen til at en person med Saturn i 1. hus trolig ikke ønsket å bli født igjen, ligger enda lengere tilbake, til en tid hvor vedkommende hadde enorm makt og autoritet. Heller ikke den gangen hadde personen nok kjærlighet og tillit til deg selv og mistet følgelig tiltroen til egne evner. Det førte til tap av makt med store konsekvenser som opplevdes som meget skremmende.

Denne motstanden mot å bli født og å gå løs på egne utfordringer i dette livet, kan vise seg i form av at personen trenger noen å ha omsorg for. En omsorg som man egentlig har behov for selv. Man kan ofte være avstengt fra kontakten med sine egne behov, «sitt indre barn». Derfor kan personen velge å gi mye oppmerksomhet til andre, enten som mor eller i sitt yrke. Når man gir kjærlighet til andre, speiler en slik handling ofte at personen fornekter sine egne behov.

I et tidligere liv kan man som barn opplevd å ha blitt neglisjert. Den samme motstanden mot å bli født kan også ha skjedd i et tidligere liv. Den gangen valgte man trolig foreldre som ikke ønsket seg dette barnet i håp om å kunne dø i ung alder. Isteden ble det livet en lidelse. Så i det nåværende livet når personen ikke lyktes i å unngå å bli født, valgte det heller å gi omsorg til andre enn til seg selv.

Men den karmiske løsningen er ikke å unngå å være i kropp, men å helbrede disse minnene mens man er inkarnert i dette livet. Nå er det på tide å slippe hatet, skyldfølelsen og selvforakten og akseptere den karmiske muligheten. Ta ansvar for egen omsorg og bryte sin egen lidelse.
Å forbedre sin egen lave selvfølelse i løpet av livet er budskapet til en med Saturn i 1.hus.
Personer med Saturn i 1. hus kan fortsatt være redd for å få tilbake den samme ledende rollen og frykter ubevisst tilhørende personlig katastrofe. Langt der inne er det nemlig noe som minner om ansvar for en katastrofe. Her ligger årsaken til eventuell motstand mot å bli født og for å havne i tilsvarende situasjon. ●


Roar Krogshus er astrolog med karma som spesialfelt. Gjennom de siste 20 årene har han beskrevet karma og tidligere liv for mer enn 4.000 personer. Det har gitt ham en unik kompetanse på fenomenet karma. Se www.karmahoroskop.no

Karmisk astrologi tolker fødselshoroskopet med vekt på hva du har valgt å gjøre med de temaene og de personlige egenskapene som du i stor grad ikke mestret i tidligere liv.


www.karmahoroskop.no

*

Flere artikler: