Er du spirituell? Ta testen

Er du spirituell? Ta testen

av | Se disse artiklene, soul and spirit quiz

Ta vår egentest av din spiritualitet

Svar Ja eller Nei på følgende spørsmål.

1: Du er overbevist om at du eksisterte før du kom til jorden og at du vil fortsette å eksistere etter at du går over til «den andre siden».
2: Du vet at du i din essens er et evig ikke fysisk vesen.

3: Du vet at sannheten om din evige natur ikke finnes nedskrevet som en ferdig og dogmatisk sannhet.

4: Du er ganske overbevist om at det finnes mange dimensjoner av virkelighet, med mange former for liv.

5: Du finner det usannsynlig og nærmest utenkelig at vi skulle være den eneste planeten i hele dette fysiske universet som har frembrakt intelligent liv.

6: Du tror din tilstedeværelse i dette livet har en hensikt og en mening.

7: Du er overbevist om at vi er her fordi vi har lyst til å være her og ønsker denne erfaringen, ikke fordi vi skal testes eller er fanget i en plagsom mekanisme.

8: Du anser livets, også din egen natur for å være hellig, guddommelig og vakker.

9: Du tror at bevissthet skaper virkelighet og at din bevissthet er skaper, eller i det minste medskaper, av alt du opplever.

10: Spiritualitet er ikke et fastlagt svar du søker å finne, men en tilstand du erfarer og utvider til stadig nye nivåer av bevissthet, kjærlighet og tilstedeværelse.

Har du ja på 8 av spørsmålene står du i faresonen for å vær en ny-spirituell. Er svaret ja på 9 av spørsmålene er du godt på vei. Svarer du ja på 10, ja da vet du selv svaret.

Flere artikler: