Ny bok om vikingtiden

Det er ikke lenge siden Dag-Rune Linnerud utgav boken Runenes magiske verden. Nå er han ute med en ny bok om vikingtiden, Kjærlighet i vikingtiden. Denne gang om fokus på kjærlighetens kår.

Av Briana Holberg

Kjærlighet er ikke et tema som har blitt mye omtalt i forskningen om vikingtiden. Det er derfor kjærkomment at Dag-Rune har skrevet en bok med nettopp fokus på dette temaet.

Dag-Rune Linnerud

Hvordan levde vanlige mennesker i vikingtiden?

Vi får ofte inntrykk via romaner, dokumentarfilmer og tv-serier at vikingene var et krigere på konstant jakt etter penger, skatter og treller, og voldtok og drepte for fote. Man glemmer ofte at samtiden på tusenårsskiftet var ganske så brutal i hele Europa. Vikingene var nok verken bedre eller verre enn andre av samtidens folk.

Bare som eksempel: Den frankiske kongen Karl den store beordret død over 4 500 saksere i oktober 782,.

1002 gav engelske kongen Æthelred II av England ordre om en storstilt etnisk rensning av alle norrøne og danske menn i kongeriket England.

Kriger, slag og territoriale ekspansjoner er mye omtalt, men temaer rundt hverdagsliv, relasjoner og kjærlighet har det hittil vært lite fokus på.

Dag-Rune skriver

Vikingenes kjærlighetsliv var langt mer fargerikt enn dagens barske fremstilling skal ha oss til å tro. Hvorfor er det skrevet så lite om det?

Og har dette vært med på å forme det stereotypiske bildet av den brutale og krigerske vikingen som har vært dominerende i populærkulturen?

Kan det til og med være at vikingene ble motivert av kjærlighet like mye som ære, rikdom, makt og eventyrlyst?

Dag-Rune Linnerud


Dette vil Dag-Rune rette på ved å se nærmere på vikingmenneskenes forhold til kjærlighet og relasjoner.
Det første som slår meg med boken Kjærlighet i vikingtiden er at den er utrolig vakker. Det ligger mye omtanke i det flotte omslaget i rødt med gulldekor. Det er en bok man får lyst til å se nærmere på. Med en gang man åpner den så ser en at det er lagt mye kjærlighet i hele boken.

Boken er relativt lettlest selv om den har masse masse personnavn, titler, stedsnavn og kildereferanser. Dag-Rune Linnerud styrer deg gjennom alle fortellingene, kvadene og mytene med stø hånd. Man føler ikke at man mister tråden i historiene og sammenhengen. Det er en kunst i seg selv. Språket er saklig, men likevel lettlest, og boken krydres med sitater fra kvad og runer. Temaet er fascinerende og spennende, og Dag-Rune levendegjør historien og personene som levde for så lenge siden. Gudene får liv, og mytene trer frem fra en verden av mystikk og blir virkelige. Bokens kapittelinndeling gjør det enkelt å følge med på reisen inn i fortiden.

Boken har kapitler om «Skalder og kjærlighetsdikt» som handler om tekster og kjærlighet, Snorre Sturlasson og kjærlighetskvad og skaldesagaer.

Kapittel 2 «Følsomhet og brutalitet» handler om forhold og personer som Eigil Skallagrimsson, Leiv Eirikssons søster, Frøydis Eiriksdatter, som dro til Vinland og Ragnar Lodbrok kjent fra TV-serien Vikings. Hun er eksempel på sterke kvinner med mye makt.

Kapittel 3 «Kristningen av Island og kjærlighetsgudinnen som gikk tapt» tar for seg Islands historie med vekt på overgangen fra hedensk tid til kristendommen. I den overgangen fikk også Frøya hard medfart. Frøya er Nordens store gudinne og rår over kjærlighet, fødsler, liv og død.

Hun er av vaneslekt og er både trollkvinne, valkyrie og kjærlighets- og fruktbarhetsgudinne.
Linnerud skriver om kristningen av Island, og hvilke følger det fikk for lover og regler og hvordan kjønnsroller og samfunnsmoral forandret seg med den nye tiden. Kvinnerollen og seksualmoralen endres ved innføringen av et religiøst syn som understøtter patriarkatet.

Kapittelet «Fallosdyrking og fruktbarhetskult» dreier seg om guden Frøy, fallosdyrking og fruktbarhetsritualer. Frøy er Frøyas bror og hennes maskuline parallell. Han er guden for vær, gode avlinger, rikdom og fred. Du får blant annet historien om Frøys møte med jotnekvinnen Gerd i lunden Barre, jordgudinnen Terra mater, også kalt Nerthus og historien om «Volsetotten», et hestelem lagret med løk og lin.

Frøy blir syk av elskov etter at han har sett Gerd fra Odins sete. W.G. Collingwood (1854 – 1932), Public domain, via Wikimedia Commons
Skirner, Frøys tjener, gir beskjed til Gerd. W.G. Collingwood (1854 – 1932), Public domain, via Wikimedia Commons

Kapittelet «Ekteskap, sex og død» handler om tradisjoner, ritualer og regler rundt inngåelse av ekteskap og seksualitetens betydning i parforholdet og utenfor. Hvilken rolle hadde homofilien i norrøn kultur og trolldom og impotens får du også innblikk i. Kapittelet avsluttes med et innblikk i en for oss fremmed verden med gravferdsritualer hvor dyre- og menneskeoffer spilte en stor rolle. Det er ikke uvanlig at kvinner ble med sin mann på hans reise etter døden.

Boken avsluttes med eksempler på runeinskripsjoner og kjærlighetsvers.
«Tenk på meg, jeg tenker på deg. Elsk meg, jeg elsker deg.

Ha barmhjertighet (?) med meg (?)
Runeinnskrift på trepinne.

«Jeg vil (gjerne) velge den møy som er fagrest i tusseheimen.

Boken i helbind er vakkert illustrert med fargebilder. Den er inndelt i syv kapitler og en epilog. Den har en tidsoversikt som gjør det greit å følge tidslinjen for begivenhetene. En personoversikt med forklaring hvem alle personene var, er også en nyttig ting å ha med samt register, noter og litteraturliste.

Boken er et «must» for alle som er interessert i norrøne myter, vikinger eller Norges historie.

Boken er gitt ut på
Skald 2023
Du får kjøpt boken i nettbutikker.
ISBN 9788279593638

Flere artikler: