Å være autentisk

En beskjed fra Kara Shallock

http://www.soulsticerising.com

Du er perfekt som du er. Alt annet er en løgn. En løgn du har trodd på. Alt som ikke er kjærlighet, er ikke den du er. Dette inkluderer alle illusjonene du har holdt fast på. Ting som du trodde, som sa at du ikke var et perfekt uttrykk for Gud. Det har intet å si hvor disse løgnene stammer fra. Omfavn sannheten om at du er perfekt og det Guddommelige som uttrykker kilden.

Det er det du kom hit for å lære og årsaken til at du er reinkarnert på jorden. Jorden har vist seg å tilby en rikdom gjennom det å glemme å og huske. Det har vært en lekegrind for undervisning og glede. Du har kommet hit for å huske hvem du er, og det kan kun skje når du blir kjent med din essens. Du har kommet til jorden for å vokse, og du har gått høyere og høyere. Du er kommet for å fjerne all tvil, all selvforakt og alt du har blitt fortalt om at du var mindre enn dette. Når du skinner klart, vil du hjelpe andre, fordi vi alle er èn. Du har tatt valg om å være mye eller mindre. Sjelen/kilden vil aldri blande seg inn i din frie vilje og suverenitet.

Det hele er opp til deg. Når du lytter til din egen veiledning, så vil du vite hvilke valg som gjør at du blir fullt forenet med Sjel/Kilden.

Jorden har vist seg å tilby en rikdom gjennom det å glemme å og huske. Det har vært en lekegrind for undervisning og glede. Du har kommet hit for å huske hvem du er, og det kan kun skje når du blir kjent med din essens.

Den rene skjære sannhet er at du er guddommelig. Alt annet vil være falskneri. Sant nok, så har du gjennomgått mange forandringer. Hver eneste endring bringer deg nærmere sannheten. Dine relasjoner speiler hva du må slippe og hvem du er.
Når du er autentisk, vil noen forhold forsvinne. La det skje, uten å følge behovet for å fikse og ordne. Vær deg selv, og de som blir igjen, er de som skal være der, så du kan utvikle deg. De som forsvinner, har ikke noe mer å gjøre i ditt liv. Uansett hvordan livet utfolder seg, flyt med det som er.
Det finnes tidspunkter hvor du beveger deg vekk fra andre. Noen ganger gjenopptas kontakten, andre ganger ikke. Det er ofte når adskillelse skjer at den ene eller den andre stiger eller faller for å samsvare med den andres vibrasjon. Når gjenforeninger ikke skjer, la det være slik. Fortsett å være deg selv. Stå rakrygget i din sannhet. Det er intet behov for unnskyldninger.

unsplash.com

Når du fjerner splittelsen i deg selv, fjerner du splittelse på jorden. Når all krig i våre små hjerner forsvinner, så vil krigene på jorden også forsvinne.


Det viktige er at alle som er i et forhold (Det kan være med elskere, arbeid eller med venner.) er autentiske og sanne mot seg selv. Intet trengs å repareres. Når du er sann mot deg selv, vil en sterk helbredelse av gamle sår skje og skape en ny helhet. (Et slikt sår kommer ut av en forestilling om at man er et offer.) Vær sannferdig og ærlig. Dette er hjertets vei. Det er sann intimitet.
I den pågående fasen av oppstigning føler mange seg litt fortapt. Noen trekker seg tilbake til det gamle for å finne noe som ligner på normalitet. I det nye er det ikke noen normalitet. Tingene er i bevegelse og endring, i samsvar med endringene i ens egen bevissthet. Det krever ganske mye å bli vant til dette. Det gamle er komfortabelt for deg. Det er det du er vant til, men det er fylt med illusjoner. Man kan ikke være autentisk i det gamle.

Kjærlighet/lys transcenderer alt, så vær kjærlighet i alle situasjoner. Dette vil si at du omfavner din guddommelighet og er sann mot deg selv … dette er å ha full integritet.


Omfavn din egen følelse av å ha gått deg vill, og stol på at du ledes av din Sjel. Den tar deg i hånden og følger deg bortover veien. Når du stoler på Sjelen (Ditt sanne selv) foredler du din vibrasjon, bevissthet og intuisjon. Denne lederen vil aldri skuffe deg.
Riktig nok kan det iblant føles ukomfortabelt, men det er likevel sant og vakkert. Når du tillater Hjertet/Sjelen å veilede deg, forsterker du det Nye. Vær i øyeblikket, det er det eneste stedet du finner Fred og Veiledning. Fortid og fremtid er illusjoner.
Alt inni oss blir oppgradert nå. Dette inkludere våre hjerter, celler, DNA, chakraene og bevisstheten. Alle opplever dette, med utgangspunkt i der de står i sin egen bevissthet. Hold deg balansert og jordet. Finn balanse mellom arbeid, hjem og forhold. De er ikke adskilt fra hverandre. De er ett. Er du autentisk i ditt arbeid, hjemme og i alle dine forhold?

Vi har en spesiell mulighet til å komme i harmoni med vårt sanne selv som hjelper oss til å oppheve dualitet. Vi forflytter oss fra det gamle til det nye. Det er umulig å overse det som er i ferd med å skje. Er dette noe du også opplever som en sannhet?

Kjærlighet/lys transcenderer alt, så vær kjærlighet i alle situasjoner. Dette vil si at du omfavner din guddommelighet og er sann mot deg selv … dette er å ha full integritet. Våre lyskropper er forenet, slik at vi manifesterer det vi har i våre hjerter. Vær positiv, skap, ha medfølelse og omfavn din sjels essens. Vær takknemlig for alt i ditt liv.

unsplash.com

Ja, vi er i en ny fase. Den dreier seg om å integrere alt vi har lært tidligere. Å helbrede det gamle går fortere og lettere. Ønsker du å endre noe i livet ditt? Denne tiden er perfekt for det. Vi kan være den vi velger å være. Dette er øyeblikkets magi. Vær oppmerksom på energien. Husk! Vi er energi, alt er energi. Dette betyr at man kan forandre seg, avhengig av vår indre Bevissthet. Se verdens skjønnhet. Den er rundt deg og speiler din sanne essens.

Når du er i øyeblikket og fokuserer på den du vil være, og hvordan du vil at Gaia skal være, virkeliggjør du det nye. I dette øyeblikket er du i stand til å ta et skritt om gangen, som leder deg mot å manifestere og forankre den Nye Verden.

Det vil alltid finnes utfordringer, men utfordringer kan sees på som muligheter for vekst og brukes til å komme seg over i en høyere frekvens. Du kan se på utfordringene som noe du skal kjempe mot, eller du kan se hver utfordring som et tilbud om å innlemme mer kjærlighet til deg og Gaia.

Vi er ikke her for å redde eller reparere jorden. Vi er her for å hjelpe til med å forhøye planetens vibrasjon gjennom å forhøye vår egen. Hver gang du velger å være autentisk integrerer du mer Lys. Når du skinner i din autensitet, sender du lys inn i den gamle matrisen. Slik skaper og realiserer du den Nye Jorden.

unsplash.com

Uansett hvor du fokuserer energien, er det dette som vil vokse, siden alt er energi. Når du fjerner splittelsen i deg selv, fjerner du splittelse på jorden. Når all krig i våre små hjerner forsvinner, så vil krigene på jorden også forsvinne. Som du ser, vi er i sannhet skapere! Realitet er intet annet en det vi projiserer ut. Når din bevissthet stiger, så gjør alt annet det også, siden bevissthet skaper liv.
Hvordan kan du løfte din bevissthet? Gjennom å meditere i Hjertet, Det høye Hjertet, Halschakraet, Tredje øye, Pinealkjertelen eller Kronechackraet.

Det skjer også når du er gjennomgående positiv og ikke dømmer eller klager. Når du ikke velger side i religion eller politikk, og er autentisk i hvert øyeblikk, stiger din bevissthet. Du høyner din bevissthet gjennom å legge merke til skjønnheten som omgir deg. Gjennom å dele din kjærlighet åpent og være til tjeneste og i sannhet vite hvem du er. ●

Flere artikler: